Organisatie

Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Ze coördineert een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking centraal staan. Ze versterkt de professionele en duurzame uitvoering van de verschillende erfgoedfuncties. Zo draagt ze bij tot goed bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat elke burger in onze diverse samenleving plezier, kennis, inzicht en inspiratie verschaft.

Functieomschrijving

Zoek je een kickstart voor je loopbaan in de erfgoed- of bibliotheeksector? De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken geeft werkzoekenden en pas afgestudeerden de kans om praktische werkervaring op te doen via een beroepsinlevingsstage (BIS).


Momenteel is er plaats voor drie stagiairs bij onze krantendigitaliseringsprojecten Primeur en Nieuwe Tijdingen.


Stage materiaalvoorbereiding (2 posities)


Als stagiair materiaalvoorbereiding zal je betrokken worden bij het digitaliseringsproject Primeur. Binnen dit project worden meer dan 600.000 pagina’s bedreigd Vlaams krantenerfgoed gedigitaliseerd van acht collectiebeherende organisaties.


Als stagiair zal je meewerken aan:


 • het ter plaatse bij collectiebeherende organisaties (in de Vlaamse centrumsteden) verzamelen en registreren van gegevens over de te digitaliseren krantenedities in het assetmanagementsysteem van het project (kenmerken, info over de fysieke staat, logistieke gegevens, werkfoto’s)
 • de titelbeschrijvingen en bezitsinformatie in de Abraham-krantencatalogus (krantencatalogus.be) aanvullen en actualiseren
 • de materiaalvoorbereiding en de verpakking van de kranten voor transport naar de digitaliseringsfirma
 • het documenteren van de methodes, processen en tools die worden ingezet
 • communicatie over het project (o.a. nieuwsberichten, nieuwsbrief, sociale media)
 • deelnemen aan interne vergaderingen en externe overlegmomenten met diverse partners in de sector
 • logistieke en administratieve opdrachten uitvoeren voor het project, zoals het organiseren van vergaderingen of het voorbereiden van kostendeclaraties

Stage programmaontwikkeling (1 positie)


Als stagiair programmaontwikkeling zal je betrokken worden bij het project Nieuwe TIjdingen. Met dit driejarig project stippelen we de weg naar een grootschalig en overkoepelend krantenprogramma uit.


Als stagiair zal je meewerken aan:


 • onderzoek naar auteursrechten in functie van de online ontsluiting van gedigitaliseerde kranten
 • het samenstellen van selectielijsten van te digitaliseren historische kranten in een online databank
 • de verbetering van de OCR-teksten van historische kranten in samenwerking met externe partners (o.a. het verzamelen en standaardiseren van bestanden en het samenstellen van informatie rond OCR-processen)
 • onderzoek naar online platforms met (informatie over) historische kranten
 • de organisatie van een collegagroep waarin expertise over de digitalisering van periodieken wordt gedeeld
 • het documenteren van de methodes, processen en tools die worden ingezet
 • communicatie over het project (o.a. nieuwsberichten, nieuwsbrief, sociale media)
 • deelnemen aan interne vergaderingen en externe overlegmomenten met diverse partners in de sector
 • logistieke en administratieve opdrachten uitvoeren voor het project, zoals het organiseren van vergaderingen of het voorbereiden van kostendeclaraties

Profiel

Voor beide stages:


 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma.
 • Je kan beginnen op 10 januari 2022 of zo snel mogelijk daarna, en je wil je voor zes maanden engageren.
 • Je hebt affiniteit met cultureel erfgoed.
 • Je bent enthousiast over wat je tijdens deze stage gaat doen en leren.
 • Je bent een teamspeler die vlot communiceert.
 • Je bent efficiënt en resultaatgericht en je volgt zaken proactief op.
 • Je voert je werk uit met oog voor detail en je kan nauwkeurig regels en richtlijnen volgen.
 • Nieuwe software maak je je snel eigen.

Specifiek voor de stage Materiaalvoorbereiding:


 • Je bent bereid om een groot deel van je tijd te werken bij collectiebeherende instellingen in de Vlaamse centrumsteden.
 • Geen must, maar leuk meegenomen:
  • Je hebt kennis van schadebeelden of het correct hanteren van documentair erfgoed.
  • Je hebt ervaring met databanken of dataverwerking.

Specifiek voor de stage Programmaontwikkeling:


 • Je hebt een analytische geest, je kan kritisch informatie verwerken en die op een overzichtelijke wijze presenteren.
 • Geen must, maar leuk meegenomen:
  • Je hebt kennis van historische kranten of van de 19e- en 20e-eeuwse geschiedenis van België.
  • Je hebt ervaring met databanken of dataverwerking.

Aanbod

 • Je krijgt de mogelijkheid om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verwerven door je competenties te ontwikkelen, een netwerk uit te bouwen en concrete ervaring op te doen binnen een dienstverlenende organisatie die bibliotheken ondersteunt bij de uitvoering van hun erfgoedtaken.
 • Je krijgt een leercontract voor een voltijdse beroepsinlevingsstage van zes maanden. Je bent 35 uur per week in de organisatie aanwezig.
 • Je krijgt een vergoeding van 812,90 euro bruto per maand. Je verplaatsingen naar ons kantoor en naar de erfgoedinstellingen betalen we uiteraard ook.
 • Je draait mee in een ervaren team en wordt professioneel begeleid door verschillende collega’s. Je wordt door hen opgeleid en je krijgt constructieve feedback op je prestaties.
 • Stage materiaalvoorbereiding: je werkt afwisselend bij erfgoedinstellingen in de Vlaamse centrumsteden, van thuis uit of in ons kantoor op een boogscheut van station Antwerpen-Berchem.
 • Stage programmaontwikkeling: je werkt afwisselend van thuis uit of in ons kantoor op een boogscheut van station Antwerpen-Berchem.
Solliciteren

Dien vóór maandag 6 december 2021, 9u, een uitgebreid curriculum vitae en een motivatiebrief in via het sollicitatieformulier. Je kan voor beide stages tegelijk solliciteren.

Het is belangrijk dat je in je motivatiebrief vermeldt voor welke stage(s) je solliciteert, duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage(s), welke relevante kennis en ervaring je al bezit, welke vaardigheden je wil leren of wat je wil uitdiepen binnen het project en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van motivatiebrief en cv selecteren we kandidaten voor een schriftelijke proef. De proef doe je van thuis uit. Een tweede ronde bestaat uit een sollicitatiegesprek in ons kantoor in Berchem.

In het selectieproces leggen we de focus op competenties van mensen en zorgen we ervoor dat kandidaten gelijke kansen krijgen, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit, geaardheid, afkomst, functiebeperkingen, leeftijd of levensbeschouwing.

Heb je nog vragen over deze vacature? Dan kan je contact opnemen met de projectleider krantendigitalisering, Sophia Rochmes, via sophia@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

Reageren voor: 06/12/2021
Solliciteren

Dien vóór maandag 6 december 2021, 9u, een uitgebreid curriculum vitae en een motivatiebrief in via het sollicitatieformulier. Je kan voor beide stages tegelijk solliciteren.

Het is belangrijk dat je in je motivatiebrief vermeldt voor welke stage(s) je solliciteert, duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage(s), welke relevante kennis en ervaring je al bezit, welke vaardigheden je wil leren of wat je wil uitdiepen binnen het project en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van motivatiebrief en cv selecteren we kandidaten voor een schriftelijke proef. De proef doe je van thuis uit. Een tweede ronde bestaat uit een sollicitatiegesprek in ons kantoor in Berchem.

In het selectieproces leggen we de focus op competenties van mensen en zorgen we ervoor dat kandidaten gelijke kansen krijgen, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit, geaardheid, afkomst, functiebeperkingen, leeftijd of levensbeschouwing.

Heb je nog vragen over deze vacature? Dan kan je contact opnemen met de projectleider krantendigitalisering, Sophia Rochmes, via sophia@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

Reageren voor: 06/12/2021
Categorie
Andere
Type
Stage
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen