Profiel

Profiel


 • Je hebt een hart voor lokale besturen en een passie voor inclusief jeugdaanbod.
 • Je bent een netwerker en ondersteuner pur sang, die energie haalt uit het verbinden van lokale besturen met elkaar en met middenveldpartners. Je bouwt bruggen alsof het niets is.
 • Je gaat voor een volwaardige plek van kinderen en jongeren in de samenleving. Je garandeert daarbij o.a. het recht op vrije tijd en het recht op participatie voor álle kinderen en jongeren. Je bent gedreven om vernieuwende bovenlokale structuren op te zetten om dat te realiseren.
 • Je reist graag: van interne overleggen, via netwerktafels naar bezoeken aan lokale besturen.
 • Je hebt een breed zicht op allerhande stakeholders i.f.v. sterk beleid voor alle jonge inwoners Vlaams en (boven)lokaal in West-Vlaanderen, Limburg en/of Antwerpen.
 • Je gelooft in de kracht van een divers jeugdwerk met ruimte voor nieuwe initiatieven kruisend met sectoren zoals welzijn, sport, amateurkunsten, media, jeugdcultuur…

Organisatie

Bataljong vzw

Bataljong gaat voor meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid.

Bataljong is een ledenorganisatie van steden en gemeenten in Vlaanderen. Bataljong verbindt voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners. Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers en verdienen in alle beleidsdomeinen een aanpak op maat. Bataljong verbindt en inspireert steden en gemeenten en behartigt hun belangen als het over (boven)lokaal beleid voor kinderen en jongeren gaat. Bataljong levert een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, schepenen en jeugdraden met o.a. vorming, uitwisseling, begeleiding, producten, advies en publicaties.

Het leven van kinderen en jongeren stopt niet aan de gemeentegrens. De toekomst van lokaal jeugdbeleid is bovenlokaal. Door lokale besturen te verbinden winnen ze aan bestuurskracht. In jeugdregio’s vinden jeugdambtenaren, jeugdschepenen en jeugdraden inspiratie en binding.

Aanbod

Bataljong biedt


 • Een jonge en dynamische organisatie in verandering met ruimte om deze uitdagende functie op een persoonlijke wijze vorm te geven, in een team van 17 medewerkers.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. Ook deeltijds werken is bespreekbaar.
 • 32 verlofdagen per jaar + 4 extra feestdagen.
 • Verloning volgens het loonbarema van de sociaal-culturele sector, PC 329.01. Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht.
 • Een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen:
  • → Maaltijdcheques van 7 euro per dag.
  • → Gratis woon-werkverplaatsing met openbaar vervoer via derdebetalersregeling.
  • → De maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
  • → Een gsm-abonnement t.w.v. 25 euro per maand.
  • → Reisbijstandsverzekering én hospitalisatieverzekering.
 • Glijdende werkuren, uitgebreide telewerkopties en zicht op regionale werkplekken (bv. Gent).

Functieomschrijving

Takenpakket regionale ondersteuner Bataljong


Initiëren, faciliteren en uitbouwen van jeugdregio’s


Als regionaal gezicht van Bataljong ben je de motor in het uitbouwen van jeugdregio’s. Een jeugdregio is een samenwerkingsverband tussen lokale besturen die uitwisselen, elkaar inspireren en één of meer vormen van gemeenschappelijke dienstverlening ontwikkelen. Die dienstverlening kan gaan over vrijetijdsbeleid, participatie van kinderen en jongeren of breed jeugdbeleid.


 • Je begeleidt beginnende en meer ontwikkelde jeugdregio’s in hun samenwerking en groei naar afgestemd of gemeenschappelijk jeugdbeleid.
 • Je versterkt samen met je collega’s het bovenlokale jeugdbeleid. Jullie verdiepen de visie, zetten studiedagen op, communiceren proactief over de meerwaarde voor lokale besturen en jonge inwoners, faciliteren horizontaal leren tussen regio’s en behartigen belangen naar Vlaanderen toe.
 • Je maakt de brug bottom-up en top-down. Als regio-ondersteuner vertaal je klanken uit de lokale jeugdbeleidspraktijk naar de thematische teams binnen Bataljong. Omgekeerd verbind jij thematische expertise (tools, vormingen, enz.) met de lokale praktijk. Jij leidt de doelgroepen toe naar het aanbod.

Streven naar een inclusief jeugdaanbod en een sterk lokaal jeugdwerkbeleid


Regie van vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren is een kernopdracht van een lokaal bestuur. Bataljong zet daarvoor samen met De Ambrassade, Keki en JINT een nieuwe ondersteuningsstructuur op met regionale verankering.


 • Je maakt samen met collega’s een veldtekening van het totale jeugdaanbod in een regio en hoe dat aansluit op de noden van verschillende (kwetsbare) doelgroepen. Je zet daarvoor regionale focusgroepen op met lokale besturen en brengt sterktes en zwaktes in kaart.
 • Je bouwt een breed netwerk uit van diversiteitspartners en leidt (regionale) expertise rond diversiteit (en vrije tijd) toe naar lokale jeugdambtenaren en vrijetijdsdiensten.
 • Je ondersteunt lokale besturen in het uitbouwen van een modern lokaal jeugdwerkbeleid, met aandacht voor diversiteit, experiment, participatie en kruispunten met andere domeinen.
Solliciteren

Hoe solliciteren?

 • Bezorg je sollicitatiebrief met cv uiterlijk zondag 17 januari 2021 digitaal aan jurgen.sprangers@bataljong.be
 • Geef je gewenste tewerkstellingsbreuk aan en in welke provincie jij rolmodel voor lokale jeugdambtenaren wil worden: Limburg? Antwerpen? West-Vlaanderen? Of een combinatie?
 • De indiensttreding is bij voorkeur zo snel mogelijk.
Reageren voor: 18/01/2021
Solliciteren

Hoe solliciteren?

 • Bezorg je sollicitatiebrief met cv uiterlijk zondag 17 januari 2021 digitaal aan jurgen.sprangers@bataljong.be
 • Geef je gewenste tewerkstellingsbreuk aan en in welke provincie jij rolmodel voor lokale jeugdambtenaren wil worden: Limburg? Antwerpen? West-Vlaanderen? Of een combinatie?
 • De indiensttreding is bij voorkeur zo snel mogelijk.
Reageren voor: 18/01/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Andere