Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Gezocht! Sociaal-cultureel werker die op (onder-)zoek gaat.
Leven met waterarmoede, hoe doe je het?

Waterarmoede is schrijnend. Kunnen genieten van zuiver en betaalbaar water is een voorwaarde om menswaardig te leven en dus een basisbehoefte. Er is een Vlaams waterdecreet en een algemeen waterverkoopreglement om dit ook voor mensen in armoede te garanderen. Er zijn digitale watermeters en er zijn debietbegrenzers om je verbruik te beperken.

Maar wat betekent dit voor de gebruikers in ‘real life’? Hoe overleef je? Pas je je gedrag aan? Kan je de factuur dan wel betalen?

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoeken we de effecten van digitale watermeters en waterdebietbegrenzers bij kwetsbare huishoudens. Wat zijn de voordelen van deze instrumenten? Of ondervinden mensen in armoede vooral nadelen?

We gaan op pad in Vlaanderen en bevragen 100 kwetsbare huishoudelijke klanten bij verschillende watermaatschappijen. Met het rapport dat we samen opmaken stappen we naar het beleid.

Wil jij een luisterend oor zijn voor mensen in waterarmoede? Stel je het belang van de meest kwetsbare gebruikers voorop? Krijg je snel deze technische materie onder knie? Kan je onze bevindingen vertalen in krachtige beleidsdossiers?

Ben je op zoek naar de combi ‘werken met mensen’ en ‘werken aan beleid’? Top! Grijp dan zeker deze kans.

Functieomschrijving

Alle info over deze vacature vind je op http://www.samenlevingsopbouw-...

Profiel

Ervaring in het sociaal-cultureel werk en/ of het opbouwwerk is aanbevolen. Deze job vereist de vaardigheden die onder andere tijdens de opleiding ‘sociaal werk’ aangeleerd worden.

Aanbod

  • Wij bieden een contract van bepaalde duur voor 100% tot 31 december 2022 (omwille van subsidiëring is er slechts zekerheid tot einde 2022).
  • Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b
  • Standplaats: Mechelen of Turnhout
  • Sporadisch avond- en weekendwerk
  • Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
  • Woon/werk-verplaatsingsvergoeding
  • Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht
  • Permanente bijscholing en vorming
  • GSM met belkrediet
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen