Voltijds Vast


Organisatie
JES vzw
JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Onze belofte is het aanbieden van kansen aan jongeren om te kunnen blinken. Onze droom die daar mee gepaard gaat is de toekomst van de stad verzekeren.

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op en af met mogelijkheden.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

De organisatie heeft 3 secretariaten: Brussel (inclusief een werking gericht op Vlaams-Brabant), Antwerpen en Gent.
Meer info over ons vind je hier.
Voor het secretariaat in Brussel zijn wij op zoek naar een trajectbegeleider (m/v).
Functie
De medewerker wordt ingezet als trajectbegeleider in een project gericht op moeilijk bereikbare Brusselse werkloze jongeren ( de zgn NEET-jongeren – Not in Education, Employment or Training ) met als doel het versterken van de competenties van kortgeschoolde en ongekwalificeerde jongeren en hen te begeleiden naar werk. De trajectbegeleider zoekt opleidingsmogelijkheden en stageplaatsen op maat van de jongere.

De trajectbegeleider werkt samen met het team volgens de principes van het participatief en competentiegericht werken.

Takenpakket

 Uitbouwen van een netwerk van organisaties en plaatsen waar NEET jongeren bereikbaar zijn
 Individueel begeleiden en motiveren van jongeren en werken aan het oplossen van belemmerende factoren en randproblematieken
 Creatieve processen met jongeren opzetten gericht op het ontwikkelen en versterken van competenties
 Ontwikkelen van vernieuwende methodieken ifv competentiegericht werken met jongeren
 Contacten met partnerorganisaties ifv opvolging van jongeren
 Uitbouwen van een uitgebreid netwerk van stageplaatsen en tewerkstellingsmogelijkheden
 Administratief werk (registratie, informatiedoorstroming, zorgvuldig bijhouden van opvolgingssystemen)
 Deelname aan interne en externe overlegmomenten
 Kennis overdragen naar andere deelgebieden en projecten van JES.
Profiel
Kennis en ervaring:
 Minimaal bachelordiploma in sociale richting of gelijkwaardig door ervaring;
 Aantoonbare ervaring in arbeidstrajectbegeleiding
 Kunnen communiceren in het Frans
 Kennis van instellingen en organisaties op verschillende levensdomeinen die nodig zijn bij het opstellen en uitvoeren van competentietrajecten.

Vaardigheden:
 Flexibel: In staat zijn een werkplanning te volgen en/of aan te passen
 Netwerking met bedrijven & werkgevers ifv stageplaatsen en doorstroom
 Creativiteit combineren met pedagogische en sociale vaardigheden
 Organisatietalent: goed kunnen plannen en gestructureerd werken
 Plannen en organiseren: goed kunnen plannen en gestructureerd werken
 Resultaatgerichtheid: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 Aanpassingsvermogen: In staat zijn een werkplanning te volgen en/of aan te passen
 Probleemanalyse: Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen, mogelijke oorzaken van problemen zien.

Houding en gedrag:
 Hij/zij is betrokken: gedrevenheid en interesse tonen
 Hij/zij leeft afspraken na
 Hij/zij bezit leervermogen
 Openstaan om kennis te verdiepen rond sociaal-wetenschappelijke theorieën, methodieken en werkvormen (bvb. Ervaringsleren, maatschappelijke kwetsbaarheid, sociale activering, competentiegericht werken, emancipatorisch werken….)

Aanbod
- Voltijds contract
- Barema PC 329
- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
- Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren, flexibele recuperatie overuren
- Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden
- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit
- Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job
Solliciteren
Contactpersoon: Inge Van Brabant
Reageren voor: 02/05/2018

Geïnteresseerd? Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren. Motivatiebrief en cv met vermelding van refnr. JESB 0205 voor 2 mei 2018 versturen naar : job.opleidingen@jes.be of JES vzw t.a.v.Els Van Effelterre Werkhuizenstraat 3-5 1080 Brussel