Organisatie

Stad Turnhout

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met meer dan 47.000 inwoners. Stad Turnhout heeft als ambitie om op een duurzame wijze bij te dragen aan het welzijn van haar burgers. We maken van Turnhout een sterke stad die de uitdagingen van vandaag en morgen kan trotseren. Waar mensen zich thuis voelen, graag met elkaar samenleven en waar ze trots op zijn. Samen maken we Turnhout futureproof!


Je zoekt een veelzijdige job waar je écht het verschil kan maken voor je cliënten? Coachen, motiveren en adviseren zijn jou op het lijf geschreven? Dan is trajectbegeleid(st)er misschien iets voor jou?

Arbeidstrajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn maatschappelijk werker. Via een intensief en planmatig traject op maat begeleiden we werkzoekenden en niet-beroepsactieven stapsgewijs naar werk waarbij we rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekende.

Deze gevarieerde job verveelt nooit. Naast matchmaker ben je tegelijk coach, adviseur en motivator. Jouw expertise zorgt er voor dat cliënten sneller weer aan het werk kunnen. Je leidt mee de instroom en screening van nieuwe cliënten mee in goede banen. Je zoekt voor hen naar een geschikte plaats op de arbeidsmarkt, neemt drempels weg en coacht je cliënten op weg naar activering, het vergroten van de zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Een goede vertrouwensband opbouwen is hierbij cruciaal.

Je komt terecht in een enthousiast team van 15 collega’s, waarvan 6 trajectbegeleiders. Het betreft een voltijdse tewerkstelling voor een periode van 6 maanden tussen 17 maart en 16 september 2024. Je werkt vanuit onze prachtige welzijnscampus centraal in de stad vlakbij het treinstation van Turnhout en makkelijk bereikbaar met fiets of openbaar vervoer.


Functieomschrijving

Jouw taken beslaan een breed terrein

Jouw opdracht: het activeren, stimuleren en begeleiden van onze cliënten naar (betaald) werk op basis van hun interesses, vaardigheden en werkervaring. Je werkt daarvoor nauw samen met je cliënt, collega’s en partnerorganisaties.

Screening

 • Zowel het Welzijnsonthaal als de maatschappelijk assistenten kunnen bij jou terecht als eerste aanspreekpunt als het over activering gaat.
 • Je screent nieuwe cliënten die een leefloon aanvragen. Dankzij jouw expertise krijg je snel zicht op het profiel en de mogelijke drempels die een activering in de weg staan.

Oriëntering

 • Via kennismakingsgesprekken en assessments bepaal je het arbeidsmarktpotentieel en een gewenst jobdoelwit.
 • Je identificeert daarbij passende arbeidstrajecten of opleidingen.
 • Samen met je cliënt werk je een individueel traject uit voor activering en maak je afspraken.

Coaching

 • Als coach sta je naast je cliënt. Vanuit een vertrouwensband werk je aan het versterken van de cliënt.
 • Je coacht je cliënt naar activering. Je doet dit door samen te bekijken welke drempels activering in de weg staan en pakt dit samen met de cliënt en met partnerorganisaties aan.
 • Je begeleidt cliënten tijdens hun stage of opleiding, monitort hun vooruitgang en moedigt ze aan in hun traject.

Netwerk en overleg

 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk in de gemeente Turnhout en omgeving.
 • Je zorgt dat elk dossier administratief in orde blijft en wisselt informatie uit met alle (interne en externe) belanghebbenden.

Profiel

Je bent van verschillende markten thuis

 • Je hebt voeling met en interesse in de leefwereld van de cliënten. Je weet vlot contact te leggen met de cliënten met diverse achtergronden en hun omgeving en slaagt erin een sterke vertrouwensband op te bouwen. Je kan hierbij een goed evenwicht behouden tussen afstand en nabijheid.
 • Je bent een goede luisteraar die echt contact maakt en zich inleeft. Je bent duidelijk in je communicatie en weet met tact en humor verbinding te maken.
 • Je gelooft sterk in het outreachend en aanklampend werken.
 • Je hebt een goed zicht op de arbeidsmarkt, de gevraagde profielen en trends in de sector.
 • Je hebt kennis van de regionale sociale kaart, een goede kennis van opleidingen en opleidingsmogelijkheden en van andere arbeidstrajectbegeleidingsprojecten in de regio.
 • Je kan informatie analyseren en conclusies trekken over de geschiktheid van bepaalde banen en opleidingstrajecten voor individuen.
 • Je kan vlot overweg met courante PC-toepassingen (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams)
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

 • Je hebt een bachelorsdiploma binnen het sociaal-agogisch werk of een gelijkgesteld diploma (link):
 • maatschappelijk assistent of een bachelorsdiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • orthopedagogiek
 • toegepaste psychologie
 • gezinswetenschappen
 • sociale readaptatiewetenschappen
 • sociaal werk
 • Ben je pas afgestudeerd? We maken graag samen met jou een succes van je eerste job. Relevante ervaring is een troef maar heb je dus niet nodig.
 • Een geldig rijbewijs B is uiteraard een pluspunt in deze functie.

Aanbod

Een boeiende job vol afwisseling in een organisatie die ertoe doet.

 • Een voltijds vervangingscontract van bepaalde duur op niveau Bv (B1-B2-B3).
 • Startdatum op 4 maart 2024 en einddatum op 3 september 2024.
 • Je geïndexeerde brutomaandloon voor deze functie bedraagt minimaal 2 971,45 en maximaal 4 955,26 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar laten meetellen. In dat geval bedraagt je voltijdse geïndexeerde brutomaandloon 3 280,84 euro (B1, trap 8). Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Wens je hierover meer informatie of een persoonlijke loonsimulatie, kan je Personeelspunt contacteren (personeelspunt@turnhout.be, T: 014 53 49 90).
 • Extra voordelen: maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag, 1,10 euro persoonlijke bijdrage) en ecocheques (100 euro pro rata tewerkstellingsbreuk), vakantiegeld en eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), fietsvergoeding of volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer, interessante voordelen via het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V).
 • Wij zijn een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden binnen een voltijdse werkweek van 38 uur glijdende werktijd en een soepele vakantieregeling. Als voltijdse medewerker heb je jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen. Wij volgen het verlofstelsel van de publieke sector wat betekent dat je vanaf je indiensttreding recht hebt op betaalde vakantie à rato van de nog te presteren maanden van dat jaar. Er is ook de mogelijkheid om (sporadisch) thuis te werken. Hiervoor krijg je een laptop en smartphone.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
 • Startdatum: vanaf 17 maart 2024
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen