Voltijds Vast


Organisatie
gemeente Sint-Gillis-Waas
Functie
De theatertechnicus werkt onder de directe leiding van de cultuurbeleidscoördinator. De theatertechnicus voert alle taken uit met het oog op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met betrekking tot de organisatie van evenementen in GC De Route en is in het bijzonder verantwoordelijk voor het theatertechnische luik.
Taken theatertechnicus
- Voorbereiden en bedienen van licht- en geluidstafels.
- Inhangen en richten van technisch materiaal volgens technische fiches.
- Ontwerpen van licht- en geluidsplannen voor lokale verenigingen.
- Algemene planning theatertechniek: maken van onderlinge afspraken met
collega-technieker, overleg met de collega die de zaalreservaties beheert in
functie van de opeenvolging van activiteiten.
- Actief opvragen van technische fiches om de verschillende producties goed te kunnen voorbereiden.
- Afspraken maken met gebruikers, zowel verenigingen als professionele
producties (levering materiaal/decor/piano/…)
- Specifieke planning met betrekking tot plaatsen van extra podium, verplaatsen tribune.
- Aankoopbeleid op korte termijn in functie van geplande producties.
- Aankoopbeleid op lange termijn in functie van nodige investeringen.
- Onderhoud van het aanwezige materiaal.
- Opvolging onderhoud hoogtewerker, tribune en afscheidingsgordijnen.
- Zelfstudie of actief opzoeken van relevante informatie over nieuwe tendensen en mogelijkheden met betrekking tot theatertechniek.
Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te schetsen van de functie en van de belangrijkste taken. De functie kan dan ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Profiel
Competenties
- samenwerken (kerncompetentie)
- betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie)
- oplossingsgerichtheid (kerncompetentie)
- kennis overdragen
- adviseren
- rapporteren
- integreren en synthetiseren
- objectieven stellen
- besluitvaardigheid
Kennis
- elementaire kennis algemene regelgeving (gemeentedecreet, openbaarheid
van bestuur, overheidsopdrachten)
- basiskennis specifieke regelgeving (incl. veiligheid)
- grondige kennis gebruik ICT
- basiskennis van de eigen organisatie
- grondige kennis van specifieke software
- basiskennis van de sector
- grondige kennis van het gebruik van machines en materialen
Gedragsvereisten
- beschikbaarheid
- handelen in overeenstemming met de regels en engagementen nakomen
- integriteit
- loyauteit
- stressbestendigheid en zelfreflectie
- vriendelijk en hartelijk zijn
Aanbod
Een fijne werkomgeving, salaris volgens de weddeschalen van de openbare sector waarbij alle relevante beroepservaring uit de openbare sector en maximaal 8 jaar uit andere sectoren in aanmerking komen, maaltijdcheques, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst. Bij deze functie hoort een wervingsreserve van 2 jaar.
Solliciteren
Contactpersoon: Els Keymolen
Reageren voor: 24/05/2018

De kandidaten dienen hun sollicitatie in via https://www.jobsolutions.be/register/2311. Bijhorende stukken bij de kandidatuur: - curriculum vitae; - diploma; - uittreksel uit het strafregister, model 1, max. 3 maanden oud (achteraf in te dienen).