Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van deskundige - teamverantwoordelijke uitleendienst (niveau B) bij de Diensten leidend ambtenaar - Facilitair Beheer.


De uitleendienst leent sport- en spelmateriaal, audiovisueel en logistiek materiaal uit voor activiteiten van de VGC en van organisaties, scholen en verenigingen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitleendienst levert een belangrijke ondersteuning voor het Nederlandstalige verenigingsleven.


Als teamverantwoordelijke sta je in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening en het aansturen van vier collega’s.


De uitleendienst maakt gebruik van het software programma Planon om al haar activiteiten te organiseren.


Je organiseert de werking van de uitleendienst:


− Je verwerft een grondige kennis van Planon.


− Op basis van cijfergegevens uit Planon analyseer je de uitleningen en doe je voorstellen voor bijsturing.


− Je koopt nieuwe materialen aan op basis van noden van het doelpubliek of in overleg met andere diensten van de VGC.


− Je houdt nauw contact met collega’s van andere diensten die specifieke materialen wensen aan te bieden via de webshop.


− Je houdt de website up to date en volgt de webshop op.


− Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking met de externe firma die geluidsondersteuning biedt bij evenementen van klanten.


− Je doet de administratieve opvolging van schadedossiers i.s.m. de dienst verzekeringen.


Je ontwikkelt en optimaliseert de werkprocessen en procedures:


− Je organiseert functioneel en ruimtelijk de werking van de uitleendienst, onder meer wat betreft opslag en onderhoud van materiaal, laden en lossen.


− Binnen de dienst Facilitair Beheer werk je nauw samen met de planner van team logistiek. Dit team verzorgt geregeld transport van materiaal van de uitleendienst. Je maakt hierover afspraken en zorgt voor een vlot verloop.


Je stuurt een klein team van medewerkers aan:


− Je verdeelt het werk, volgt afspraken op, geeft ondersteuning en feedback.


− Je pakt eventuele knelpunten aan in een positieve en constructieve sfeer van samenwerking.


− Je doet de jaarlijkse evaluatie van de medewerkers.


− Je detecteert groeimogelijkheden en moedigt die aan.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:


− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de Diensten leidend ambtenaar - Facilitair Beheer kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.


Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.


Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.480,20 EUR en een netto maandwedde van 1.782,58 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.


− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.


− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.


− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest