Organisatie

LUCA School of Arts

Studentenadviseur zorgcoach (zijn/haar/hun)

50 % onbepaalde duur

hoofdlocatie Leuven

Voorstelling

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

Functieomschrijving

Als zorgcoach geef je professioneel advies of begeleiding aan studenten om hen oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun vragen. Hiervoor zal je o.a.

 • Een student ondersteunen in opmaak van en opvolging van zijn/haar ondersteuningsplan met speciaal statuut[1] ( frequente individuele begeleidingssessies met de student hoofdzakelijk studiegerelateerd met inbegrip van sociaal welbevinden, maar dit kan ook ruimer).
 • Nieuwe initiatieven ontwerpen en opvolgen: bij voorbeeld buddysysteem voor studenten met een functiebeperking, groepssessies (ADHD, faalangst,…), informatiesessies op basis van behoefte van de studenten,… Bij deze sessies heb je aandacht voor het UDL – principe.
 • Onderwijsleermiddelen aanvragen en hulpmiddelen/examenondersteuning voorzien.
 • Initiatieven organiseren voor de opleiding van medewerkers van de instelling ( docenten, administratief bedienden,..).
 • De ontwikkeling van een inclusief beleid ondersteunen.
 • Expertise opbouwen, onder meer door het volgen van relevante bijscholingen en de opvolging van de wetgeving terzake.
 • De andere zorgcoaches ondersteunen op piekmomenten (op andere campussen).
 • De opmaak van het ondersteuningsplan van studenten met een functiebeperking of andere speciale statuten ondersteunen en opvolgen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal administratieve taken:

 • Alle administratieve en logistieke taken opvolgen mbt je taken als zorgcoach ( o.a. registratie en jaarverslag).


[1] Student met functiebeperking, werkstudent, student – ondernemer, student – mantelzorger, student – kunstbeoefenaar op hoog niveau, student – topsporter.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma in de humane wetenschappen of gezondheidszorg.
 • Je bezit deskundigheid en maturiteit op het vlak van hulpverlenende gesprekken.
 • Je hebt affiniteit met de kunsten, in het bijzonder met Muziek en Drama.
 • Je bent bekend met het UDL – principe.
 • Relevante ervaring in het hoger onderwijs als studentenbegeleider is een meerwaarde.
 • Je handelt studentgericht en diplomatisch.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je beschikt over kennis van sociale media, communicatietechnieken en organisatietalent.
 • Je werkt nauwkeurig binnen administratief beheer relaterend aan deze functie.
 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig met een sterk probleemoplossend vermogen, je anticipeert op situaties.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het beleidsplan van de Hogeschool.

Aanbod

LUCA biedt een deeltijdse (50%) statutaire aanstelling van onbepaalde duur ( Barema B12) met startdatum 1 september 2024.

Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be)

Je werkt voornamelijk voor campus Lemmens (Leuven) maar je zal ook collega’s op andere locaties ondersteunen en met hen samenwerken tijdens intervisiemomenten (meestal online).

Verder bieden we:

  • 100% terugbetaling van duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer (openbaar vervoer en/of fiets)
  • een onkostenvergoeding voor mobiliteit i.f.v. dienstverplaatsingen
  • de mogelijkheid tot hybride/telewerken
  • een mooi aantal vakantiedagen
  • interessante opleidingsmogelijkheden
  • een laptop
  • kortingen via Samen Aankoop
  • een Lerarenkaart
  • de optie om een hospitalisatieverzekering te nemen aan een gunstig tarief
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant