Deeltijds Stage


Organisatie
Documenta: Tijdschrift voor Theater
Documenta (Tijdschrift voor Theater) is een belangrijk forum voor de studie van het theater in de Nederlanden. Het is een tijdschrift waarin plaats is voor grondige, wetenschappelijk gefundeerde bijdragen over alle aspecten van het theater, alsook voor essays en kritische beschouwingen. Hoewel het hoofdaandeel van de artikels in Documenta theater en performance is, worden ook bijdragen met betrekking tot muziek, film en nieuwe media in overweging genomen. Het tijdschrift werd in 1983 opgericht en sinds 2015 uitgegeven door S.P.A.M. (Studies in Performing Arts & Media) van de Vakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent. De redactieraad is samengesteld uit theaterwetenschappers van diverse universiteiten en hogescholen.
Documenta is een blind peer review-tijdschrift dat beschikt over de A1.2-status. Het kent een B-rating op de European Reference Index en staat vermeld in de VABB-lijst. Een ingezonden artikel wordt door minstens twee leden van de redactieraad blind beoordeeld.
Functie
Je assisteert de redactie bij de coördinatie van het peer-reviewproces van de artikels. Je werkt in overleg met de redactie aan het beheer en de verder uitbouw van de online en offline communicatiekanalen. In nauwe samenwerking met de redactie ben je verantwoordelijk voor de verdere digitale ontsluiting van het Documenta-archief.
Profiel
- kennis van de podiumkunstensector
- creatief en contactvaardig
- een vlotte pen
- nauwgezet en organisatorisch sterk
- interesse in digitale ontsluiting en archiefbeheer
- meertalig ENG/NL
Aanbod
Als stagiair(e) bij Documenta werk je op de vakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent. Je leert de werking en digitalisering van het tijdschrift van binnenuit kennen en bent dichtbij betrokken bij het selecteren van wetenschappelijke artikels en kunstenaarsbijdragen.
De stageperiodes zijn bespreekbaar. Bij voorkeur start in september/oktober 2016.
Solliciteren
Contactpersoon: Sofie de Smet
Reageren voor: 25/09/2016

Stuur een korte motivatiebrief en CV naar sofied.desmet@ugent.be. Voor meer informatie over deze stage, contacteer sofied.desmet@ugent.be.