Profiel

Takenpakket: Sommige taken horen er sowieso bij. Anderen zijn optioneel volgens je leernoden, voorkeuren en interesses.


 • Voorlezen aan huis bij één of meerdere gezinnen
 • Startgesprek met ouder en leerkracht van het kind
 • Terugkoppeling lees-, boek-, en spelactiviteiten in het gezin en het leerproces van het kind naar de leerkracht
 • Bibliotheekbezoek met het gezin
 • Succeservaring uit de thuiscontext delen met de klas van het kind
 • Feestelijke afsluiter in het gezin
 • Muzische opdrachten bij boeken uitwerken
 • Muzische methodieken koppelen aan bibliotheekwerking De Boekenkaravaan
 • Digitale verhalen- en boekentools verkennen en vorming voor ouders erover uitwerken
 • Workshop rond muzische en creatieve opdrachten bij boeken uitwerken en geven aan vrijwilligers
 • Helpen bij oudergroep rond voorlezen of vertellen in een samenwerkingsschool
 • Uitwerking feestpakketten voor vrijwilligers en studenten
 • Bevraging ouders, leerkracht en leerlingen en verwerking resultaten

Organisatie

De Boekenkaravaan-De Schoolbrug

De Boekenkaravaan ondersteunt gezinnen thuis. Samen met een team van vrijwilligers en studenten laten we kinderen het plezier van boeken ervaren. We betrekken ouders in het verhaal. Zij hebben immers een belangrijke rol in de leesopvoeding van hun kind.

De Boekenkaravaan is een project voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen waarbij we samen met ouders de talen en het lezen van kinderen stimuleren.

Het project valt onder De Schoolbrug, een organisatie die Antwerpse scholen begeleidt in hun visie, beleid en in de praktijk. De Boekenkaravaan werkt op het grensvlak van de thema’s ouderbetrokkenheid en leesplezier. Een samenwerkingsschool schrijft gezinnen in waar onze vrijwilligers en studenten thuis voorlezen. Ook op school zetten we acties op om het belang van lezen en de rol hierin van ouders duidelijk te maken. Dat kan gaan over oudergroepen, begeleiding bij bibliotheekbezoeken met ouders, ouders die in hun moedertaal voorlezen op school tijdens de voorleesweek, enz.

Aanbod

Voordelen: Zoals voor iedere student of vrijwilliger verbonden aan onze werking voorzien we vorming, intervisiemomenten en coaching. Uiteraard kan een stagiair steevast rekenen op onze begeleiding. Je krijgt een vaste stagementor en een kantoorplek op het Kiel in Antwerpen.

Nog argumenten nodig?


 • Enthousiasmerende contacten met vrijwilligers en andere studenten
 • Voldoening uit interactie met voorleeskinderen en hun ouders
 • Mogelijkheid om ervaring op te doen zowel in de schoolcontext als de thuiscontext
 • Onbeperkte toegang tot kinderboeken
 • Grote voorraad aan spelmaterialen, knutselgerief en ander muzisch materiaal
 • Uren te bepalen in onderling overleg

Functieomschrijving

De Boekenkaravaan zoekt een stagiair die zowel praktijkervaring wil opdoen in gezinnen als op organisatieniveau wil meedraaien. Je krijgt dus de kans om aan huis voor te lezen én om met scholen samen te werken. We zoeken een derdejaarsstudent uit een maatschappelijke opleiding die 400 à 600 uur stage wil lopen. Spreiding, dagen en inplanning kunnen in onderling overleg bekeken worden.


Kernwoorden: kinderboeken, voorlezen, meertaligheid, grootstedelijke context, brede school, maatschappelijk kwetsbare doelgroep, taaloefenkansen, ouderbetrokkenheid

Solliciteren

Meld je aan met je CV en info over je stage via boekenkaravaan@deschoolbrug.be.

Reageren voor: 12/09/2021
Solliciteren

Meld je aan met je CV en info over je stage via boekenkaravaan@deschoolbrug.be.

Reageren voor: 12/09/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Stage
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen