Organisatie

De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten

De Federatie verbindt, informeert, betrekt, vertegenwoordigt, komt op voor en versterkt sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. 131 organisaties zijn vandaag door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd als so­ciaal-cultureel volwassenenwerk en zijn al sinds 2000 verenigd in De Federatie. Negen lan­delijke amateurkunstenorganisaties ondersteunen, begeleiden, informeren, adviseren en stimuleren amateurkunstenaars. Sinds 2018 maken ook zij deel uit van De Federatie.

Als sectorfederatie vervullen we vier cruciale rollen: kennisdeler, beleidsbeïnvloeder, ondersteuner en communicator. We zijn voortdurend alert om relevante signalen op te pikken, fungeren als brug tussen sectoren en beleidsmakers, ondersteunen organisaties met expertise en bevorderen de zichtbaarheid en correcte beeldvorming van onze sectoren bij diverse actoren.

Functieomschrijving

Als stafmedewerker sta jij in voortdurende verbinding met de lidorganisaties. Je werkt aan draagvlak binnen en buiten het sociaal-cultureel werk en amateurkunsten rond thema’s die er toe doen. Je graaft je in complexe economische, zakelijke, juridische en fiscale dossiers en vertaalt de behoeften van de sector in accurate adviezen voor gewenst beleid. Je onderhoudt hiervoor contacten met deskundigen binnen en buiten de organisaties. Kortom: je bent een geboren netwerker die vlug vertrouwen geeft en krijgt. Je ademt sociaal-cultureel werk en amateurkunsten.

Taakomschrijving

Ondersteuner Zakelijke en Juridische Regelgeving:

Advies en Ondersteuning van lidorganisaties:

Beantwoorden van vragen over regelgeving, zoals staatsteun, vzw-wetgeving, fiscale attesten, overheidsopdrachten, auteursrechten, GDPR, enz.

Nuttig doorverwijzen van organisaties naar relevante informatiebronnen.

Kennisverwerving:

Actieve deelname aan overlegmomenten met sectoren.

Verzamelen van kennis uit beleidsnota’s, artikels, presentaties en wetteksten.

Monitoren van ontwikkelingen in onderzoek en beleid.

Expertisedeling:

Overleg met diverse bovenbouworganisaties voor kennisuitwisseling.

Organiseren van vergaderingen en overlegprocessen met adequaat verslag en/of gespreksbegeleiding.

Belangenbehartiging en Beleidsvoorbereiding:

Visieteksten en Beleidsnota’s:

Opstellen van visieteksten ter ondersteuning van standpuntbepaling.

Uitwerken en beheren van trajecten voor beleidsverbetering.

Bijdragen aan communicatie- en vertegenwoordigingswerk van de collega’s.

Actief opbouwen en onderhouden van een netwerk van deskundigen.

Meedenken en -werken aan de strategie en initiatieven van De Federatie.

Profiel

Aarzel niet om contact op te nemen als je het verschil wil komen maken. Overtuig ons ook als je in elementen uit het profiel sterker bent dan in andere. De Federatie kiest voor een diversiteitsbeleid en moedigt iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of handicap van harte aan om te solliciteren.

Competenties

We rekenen erop dat je als een vis in het water doorheen netwerking en beleidswerking zwemt, dat je dit met kennis van zaken doet én veel goesting etaleert.

 • Je bent een geboren netwerker
 • Je hebt een goed aanvoelen om de beleidsmatige en strategische belangen van de sector bij de politieke en administratieve organisaties te promoten
 • Je bent communicatief ingesteld -zowel verbaal als schriftelijk- en dit voor zeer diverse contexten: vrijwilligers, directeurs, beleidsverantwoordelijken, onderzoekers,…
 • Je kan abstracte beleidsteksten omzetten in wat voor de organisaties belangrijk is
 • Je kan wat voor de organisaties belangrijk is omzetten in gedegen beleidsteksten
 • Je kunt je snel in inhoudelijke dossiers, statistieken en wetteksten inwerken en deze vertalen voor een breder publiek
 • Je bezit de nodige vaardigheden om groepen voor te zitten en te begeleiden
 • Adequate verslaggeving en betrouwbare informatiedeling zijn voor jou geen probleem
 • Je bent actief pluralistisch ingesteld
 • Je kan zelfstandig projecten en trajecten beheren
 • Maar bent tegelijk iemand die in team kan werken

Je hebt een vrij goede notie van volgende regelgeving, bvb auteursrechten, fiscale wetgeving, vzw-/vennootschapsregelgeving, overheidsopdrachten, … of zie ook: www.regulitis.be

…en beseft wat de impact hiervan is op sociaal-culturele en amateurkunstenorganisatie.

Aanbod

We geven je:

o Geen fortuinen, maar wel een voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur en een stabiele verloning volgens de barema’s in het sociaal-cultureel werk (Om je een idee te vormen: zie 230101-Loonbarema's - soc cultureel werk enz.xls (sociare.be)) en De Federatie (rekening houdend met de aanvaarde beroepservaring).

o een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer, sporadische verplaatsingen, een kantoor op tien minuten van Brussel-Centraal: Cellebroersstraat 16B/3, 1000 Brussel

o flexibele thuiswerk mogelijkheden

o een dynamisch team met een achttal collega’s die uitkijken naar jouw komst

We bieden je:

o De ruimte en autonomie om je taken creatief in te vullen en je stempel te drukken op het beleid van de organisatie

o Flexibele werkorganisatie zodat de koelkast niet hoeft uit te puilen van snel-klaar-maaltijden of de kinderen niet naar school moeten liften

o Een sector die in het dagelijks leven staat van ruim 10.000.000 deelnemers per jaar

o Een wereld die de diversiteit van vandaag actief naar waarde schat

o In geen tijd vele interessante maatschappelijke contacten-voor-het-leven

o Stimuli om je competenties aan te scherpen en te vermenigvuldigen, ook via externe vorming

Solliciteren

Geef een teken van leven voor 6 maart:

• Val met de deur in huis met een kernachtige en sprekende motivatie

• Voeg er een CV aan toe

• Doe dit via info@defederatie.org

Meer info? Bel ons gerust op: 0495 74 33 34 (Hanne Geukens)

o We behandelen je kandidatuur discreet en binnen de maand

o We nemen in alle gevallen contact met je op

o De geselecteerde kandidaten ontvangen vóór 12 maart een bericht

o We gaan met een aantal kandidaten verder om elkaar –kort en krachtig- veel beter te leren kennen. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagnamiddag/-avond 19 maart 2024.

o Indiensttreding op 1 september 2024

Reageren voor: 06/03/2024
Solliciteren

Geef een teken van leven voor 6 maart:

• Val met de deur in huis met een kernachtige en sprekende motivatie

• Voeg er een CV aan toe

• Doe dit via info@defederatie.org

Meer info? Bel ons gerust op: 0495 74 33 34 (Hanne Geukens)

o We behandelen je kandidatuur discreet en binnen de maand

o We nemen in alle gevallen contact met je op

o De geselecteerde kandidaten ontvangen vóór 12 maart een bericht

o We gaan met een aantal kandidaten verder om elkaar –kort en krachtig- veel beter te leren kennen. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagnamiddag/-avond 19 maart 2024.

o Indiensttreding op 1 september 2024

Reageren voor: 06/03/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest