Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Als sociaal-cultureel werker bij GC Ten Noey ga je actief op zoek naar potentieel in de buurt, waar dit tot nu toe nog niet wordt gezien. Je gaat aan de slag met een grote dosis verbeelding en daadkracht. Je gelooft in de kracht van creatie: verbinding en dialoog tussen deelnemers, versterken van deelnemers. Creatie als hefboom voor verandering. Je start bij de detectie van noden en mogelijkheden in de buurt. Dit zet je om in plannen en acties, om zo te komen tot de uitvoerende fase: het omzetten in een ambitieus, maar haalbaar project. Dit kan verschillende vormen aannemen: een collectief kunstwerk, het omvormen van een publieke ruimte tot aantrekkelijke ontmoetingsplaats …

Je maakt deel uit van een breed team waarin je een voortrekkersrol opneemt.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Taken

Implementeren, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen:

− Je realiseert sociale en culturele projecten op maat van de doelgroep. Je werkt hiervoor in co-creatie en co-productie met individuen en andere organisaties.

− Je detecteert sociaal-economische noden en vertaalt die naar een actieve werking.

− Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe wijkprojecten.

− Je initieert artistieke, participatieve en educatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.

− Je staat in voor de aanmoediging en ondersteuning van een omgevingsgerichte houding binnen het gemeenschapscentrum.

Actief deelnemen aan overleg en samenwerkingen:

− Je neemt actief deel aan teamoverleg en werkoverleg.

− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.

− Je schrijft mee aan het lokale actieplan en het voortgangsrapport.

− Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw.

Operationeel beheren van dossiers en projecten:

− Je stimuleert acties in het lokale gemeenschapscentrum en in de gemeente en de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij.

− Je verkent het netwerk en stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen en sleutelfiguren.

− Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten en je hebt hierbij oog voor nieuwe trends. Je hebt voeling met vernieuwende acties in de lokale gemeenschap.

− Je staat in voor het beheren van het deelbudget, prijsafspraken onderhandelen, opvolgen van facturatie/betalingsopdrachten. Je volgt subsidies voor jouw werkingen op.

Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

− Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum zoals o.a. bij de jeugdwerking.

− Je neemt een beperkt aantal communicatietaken op je.

− In samenwerking met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.

Profiel

1. Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kan aantonen dat je laatstejaars bachelorstudent 2023-2024 bent. Je kan dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal B111

Bruto Netto

€ 2.793,19 € 2.034,67

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Afhankelijk van je job kun je tot 2 dagen per week telewerken.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest