Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Je komt terecht in GC Kontakt, het gemeenschapscentrum in Sint-Pieters-Woluwe.

Kontakt is een sociaal-cultureel Nederlandstalig huis gelegen in het groene Sint-Pieters-Woluwe. Het aanbod bestaat uit activiteiten voor jongeren, cursussen voor volwassenen, expo’s, concerten van opkomende Brusselse artiesten, sportieve en culinaire ontmoetingen. In de tuin van het GC zijn vrijwilligers aan het werk in de moestuin en tijdens de vakantiestages voor jongeren trekt Kontakt naar de bossen en parken in de buurt. Samen met de partners uit de gemeente zet het GC zich in om specifieke interessante activiteiten aan te bieden in het zuidoosten van Brussel.

De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de centrumverantwoordelijke, voor de operationele werking van gemeenschapscentrum Kontakt in Sint-Pieters-Woluwe. Je staat in voor de sociaal-culturele werking en dit op maat van een doelgroepen- en publiekswerking. Je maakt deel uit van een breed team waarin je een voortrekkersrol opneemt.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Implementeren, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen:

− Je ontwikkelt een culturele programmatie.

− Je detecteert sociaal-economische noden en vertaalt die naar een actieve werking.

− Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe wijkprojecten.

− Je initieert artistieke, participatieve en educatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.

− Je zet actief mee de koers uit van het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum.

− Je staat in voor de aanmoediging en ondersteuning van een omgevingsgerichte houding binnen het gemeenschapscentrum.

Actief deelnemen aan overleg en samenwerkingen:

− Je neemt actief deel aan teamoverleg en werkoverleg.

− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.

− Je schrijft mee aan het lokale actieplan en het voortgangsrapport.

− Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw.

Operationeel beheren van dossiers en projecten:

− Je stimuleert acties in het lokale gemeenschapscentrum en in de gemeente en de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij.

− Je verkent het netwerk en stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties en verenigingen en met informele groepen en sleutelfiguren.

− Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten en je hebt hierbij oog voor nieuwe trends. Je hebt voeling met vernieuwende acties in de lokale gemeenschap.

Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

− Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.

− In samenwerking met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het gemeenschapscentrum.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze halftijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 1.396,60 EUR en een netto maandwedde van 1.245,14 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest