Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 Brusselse gemeenschapscentra vormen. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de festivals Vrouwenlente of Bewogen). Neem zeker een kijkje op www.n22.brussels, de koepelsite van de centra.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de gemeenschapscentra. Ze vallen onder de entiteit gemeenschapscentra van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (CJS), die de 22 centra centraal ondersteunt. Andere deeldomeinen daarvan zijn algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, jeugdwerk, speelpleinen en sport.

Waar werk je?

Jij komt terecht bij GC Het Huys het gemeenschapscentrum in Ukkel. De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.

GC Het Huys heeft sinds zes jaar een nieuw, modern ingericht gebouw dat tal van mogelijkheden biedt. Er is een concertzaal, een groot foyer, een keuken en er zijn enkele moduleerbare ruimtes. In het gebouw is ook het lokaal dienstencentrum Lotus gevestigd, dat meer de focus legt op ouderen.

Brusselaars kunnen er ruimtes huren om zelf aan de slag te gaan, je kan er iets drinken, je middag doorbrengen, pingpong spelen, enz. In GC Het Huys is een brede scholenwerking voor de kinderen van Ukkelse Nederlandstalige scholen; en op avonden zijn er culturele of educatieve activiteiten zoals een concert, yogalessen, taalcursussen, schaken, een filmvertoning. Die diverse activiteiten in één gebouw trekken een breed publiek aan in GC het Huys.

Functieomschrijving

Als sociaal-cultureel werker zorg je, in samenspraak met je collega ‘s, voor de operationele werking van gemeenschapscentrum Het Huys in Ukkel. Je staat in voor de sociaal-culturele werking en dit op maat van een doelgroepen- en publiekswerking. Je maakt deel uit van een klein team waarin je een voortrekkersrol opneemt. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

 • Implementeren, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen:
  • Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe wijkprojecten.
  • Je initieert artistieke, participatieve en educatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.
  • Je werkt een educatief aanbod uit op maat van de doelgroep (scholenwerking, jeugd, creatief, duurzaamheid, erfgoed …).
  • Je zet actief mee de koers uit van het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum en ondersteunt de verenigingen.
  • Je staat in voor de aanmoediging en ondersteuning van een omgevingsgerichte houding binnen het gemeenschapscentrum en durft buiten de muren te treden.
  • Je detecteert sociaaleconomische noden en vertaalt die naar een actieve werking.
  • Je ontwikkelt een (podium)programma voor de bewoners van je wijk (muziek, theater, film … op maat van de andere activiteiten van het centrum). −
 • Actief deelnemen aan overleg en samenwerkingen:
  • Je neemt actief deel aan teamoverleg en werkoverleg. o
  • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
  • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw.
  • Je schrijft mee aan het lokale actieplan en het voortgangsrapport.
 • Operationeel beheren van dossiers en projecten:
  • Je stimuleert acties in het lokale gemeenschapscentrum en in de gemeente en de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij.
  • Je verkent het netwerk en stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties, verenigingen en met informele groepen en sleutelfiguren.
  • Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten en je hebt hierbij oog voor nieuwe trends. Je hebt voeling met vernieuwende acties in de lokale gemeenschap.
  • Je staat in voor het beheren van het deelbudget, prijsafspraken onderhandelen, opvolgen van facturatie/betalingsopdrachten.
  • Je volgt subsidies voor jouw werkingen op.
 • Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum:
  • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum .
  • In samenwerking met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.

Profiel

Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald.

 • Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).
 • Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).
 • Of je kan aantonen dat je laatstejaars bachelorstudent 2023-2024 bent. Je kan dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie:

 • creatief handelen
 • innovatief zijn
 • initiatief nemen
 • flexibel reageren
 • omgaan met diversiteit
 • stressbestendig zijn
 • bereid zijn om geregeld ’s avonds en in het weekend te werken
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt

Aanbod

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal B111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra's

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.
 • Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.
Solliciteren

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in een praktische infobundel.

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 27 mei 2024.

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Ilse Joliet, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum Het Huys op het nummer 02 343 46 58 of via ilse.joliet@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Vanessa Van Damme beantwoordt graag je vragen op het nummer 0493 31 41 03 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Reageren voor: 28/05/2024
Solliciteren

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in een praktische infobundel.

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 27 mei 2024.

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Ilse Joliet, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum Het Huys op het nummer 02 343 46 58 of via ilse.joliet@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Vanessa Van Damme beantwoordt graag je vragen op het nummer 0493 31 41 03 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Reageren voor: 28/05/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest