Organisatie

Jeugdhuis Kaddish

JH Kaddish heeft als doel om jongeren een ruimte te bieden die stimuleert tot experimenteren.

Vanuit een vertrouwen in jongeren wil Kaddish hen groeikansen geven door hen te stimuleren om

engagementen op te nemen. Het jeugdhuis wil opkomen voor een open, solidaire en sociale

samenleving waarbij het gemeenschappelijk belang boven het belang van het individu staat en

waarbij de zelfredzaamheid van jongeren wordt bevorderd.

JH Kaddish, tevens het oudste jeugdhuis van het land en een vaste waarden in Schoten en omgeving,

is op zoek naar projectwerker die samen met 2 collega projectwerkers en de coördinator het

bovenlokale project wil ondersteunen.

Functieomschrijving

Jouw plaats in de organisatie:


De projectwerker is actief in de eerste lijn van het welzijnswerk voor jongeren: eerste contact,


ontmoeten en verbinden. Hij/zij/hun staat garant voor de creatie en behoud van een plek waar


jongeren zich welkom voelen. Hij/zij/hun zorgt voor een warm onthaal maar werkt ook outreachend:


gaat naar de jongeren toe in het straatbeeld, scholen, andere jeugdverenigingen,… Hij/zij/hun zorgt


voor sensibilisering rond een inclusieve maatschappij en draagt deze principes uit naar de jongeren


en vrijwilligers toe.


De projectwerker werkt nauw samen met het team dat bestaat uit drie projectwerkers en een


algemeen coördinator. Samen met de andere projectwerkers realiseren jullie de doelstellingen van


het bovenlokale project en zetten de lijnen voor de verdere toekomst daarvoor uit. Bovenal staan jij


en je collega’s garant voor een inclusieve werking van het jeugdhuis. De projectwerker rapporteert


aan de algemeen coördinator.


Doelstelling van de functie:
Het jeugdhuis is een veilige omgeving om te kunnen experimenteren met allerlei zaken die relevant
zijn in het leven van de jongere. Ook betreft creativiteit in al haar vormen is het jeugdhuis een
geschikte plek om verschillende interesses en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.
Daarbij is het belangrijk dat het jeugdhuis een plaats wordt waar kunst beleefd kan worden. Het
kijken of luisteren naar en/of participeren aan een kunstproduct van de eigen werking of externe
organisatie. Bij bovenstaande processen wordt voortdurend gereflecteerd. Reflectie en sturing
vormen mee de basis om zelf tot inhoudelijke creatie te bekomen.
De kerntaak van de projectwerker bestaat eruit om deze interesses, talenten en reeds aanwezige
competenties op te merken, ideeën aan te moedigen en deze samen met de jongeren verder uit te
bouwen. Binnen de jeugdhuiswerking wordt bovenstaande geconcretiseerd in een project. Het
eigenaarschap van de jongere staat hierbij altijd centraal.
Sinds de introductie van het geïntegreerd project zoekt de projectwerker naast het artistieke luik ook
naar manieren om de sociale cohesie te versterken en werkt hij/zij/x actief op het ontwikkelen van
ondernemerschap bij jongeren.


Verantwoordelijkheden en taken:
Jeugdwerk:


• Contact leggen en onderhouden met jongeren en vrijwilligers
• Aanspreekpunt en vertrouwensfiguur belichamen
• Jongeren aansporen om activiteiten te organiseren en deze activiteiten van begin tot eind
mee opvolgen
• Fysiek aanwezig zijn in het jeugdhuis op momenten wanneer de vrijwilligers aanwezig zijn
• Sensibilisering rond thema’s/problematieken die zich voordoen binnen de werking of
maatschappij
• Doorverwijzen naar correcte hulpverlening en kennis hebben van de (lokale) sociale kaart
• Sociale media: contact leggen met jongeren via digitale media i.v.m. werking
• Vrijwilligersbestand mee uitbouwen en onderhouden
• Contact leggen en onderhouden met relevante externe partnersµ


Bovenlokaal project:


• Het muzikale en duurzame traject uitwerken samen met de deelnemers en collega’s
• Inplannen studiosessies en begeleiden jongeren binnen de studiowerking
• Expertise opdoen m.b.t. het traject zodanig je deze verder kunt delen met vrijwilligers en
collega’s
• Contact onderhouden met potentiële partners binnen het bovenlokaal jeugdwerk
• Werkingsbudget beheren: begroting, opvolging en financieel verslag
• Subsidiedossier beheren: opstellen aanvraag- & verdedigingsdossiers
• Promotiecampagnes opzetten en aansturen i.f.v. projectwerking
• Technische kennis is een pluspunt maar geen must. We denken dan bv. aan het opstellen van
een basis zang versterken, basiskennis in een opnamestudio, …
• Je rapporteert aan de algemeen coördinator

Profiel

Kerncompetenties:


• Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren. Je hebt een uitdrukkelijk geloof in hun


kunnen en leerpotentieel.


• Planmatig en gestructureerd aan de slag gaan: je stelt samen met je collega-projectwerkers


een meetbaar en haalbaar plan op voor de verdere verloop van het project, je stuurt dit bij


waar nodig en reflecteert met vaste regelmaat over het reeds afgelegde traject.


• Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en


kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen.


• In team kunnen samenwerken o.b.v. een functionele taakverdeling: actief informatie


uitwisselen, regelmatige overlegmomenten i.f.v. het bovenlokaal project inrichten, zich


houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.


• Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen


aanpassen aan wisselende situaties.


• Creativiteit heeft voor jou geen grenzen en je denkt out of the box


• Verantwoordelijkheidszin: volgt de algemeen geldende (leef)regels en neemt zijn/haar taken


serieus.


• Communicatief vaardig: je hebt een luisterend oor en bent je bewust van je discretieplicht als


jeugdwerker. Je kan vanuit je eigen leefwereld en expertise raad verlenen en staat steeds


klaar wanneer een jongere daar nood aan heeft


• Je bent een motivator en je gelooft sterk in positieve bekrachtiging

Aanbod

Wat biedt JH Kaddish jou?


- Een contract voor 19u per week van onbepaalde duur.


- Verloning volgens PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking


genomen.


- Sociaal abonnement.


- Een laptop en een GSM-abonnement.


- Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen