Profiel

Verantwoordelijkheden en taken:


Jeugdwerk:


 • Contact leggen en onderhouden met jongeren en vrijwilligers
 • Aanspreekpunt en vertrouwensfiguur belichamen
 • Jongeren aansporen om activiteiten te organiseren en deze activiteiten van begin tot eind mee opvolgen
 • Fysiek aanwezig zijn in het jeugdhuis op momenten wanneer de vrijwilligers aanwezig zijn
 • Sensibilisering rond thema’s/problematieken die zich voordoen binnen de werking of maatschappij
 • Doorverwijzen naar correcte hulpverlening en kennis hebben van de (lokale) sociale kaart
 • Sociale media: contact leggen met jongeren via digitale media i.v.m. werking
 • Vrijwilligersbestand mee uitbouwen en onderhouden
 • Contact leggen en onderhouden met relevante externe partners

Bovenlokaal project:


 • Het muzikale en duurzame traject uitwerken samen met de deelnemers en collega’s
 • Inplannen studiosessies en begeleiden jongeren binnen de studiowerking
 • Expertise opdoen m.b.t. het traject zodanig je deze verder kunt delen met vrijwilligers en collega’s
 • Contact onderhouden met potentiële partners binnen het bovenlokaal jeugdwerk
 • Werkingsbudget beheren: begroting, opvolging en financieel verslag
 • Subsidiedossier beheren: opstellen aanvraag- & verdedigingsdossiers
 • Promotiecampagnes opzetten en aansturen i.f.v. projectwerking
 • Technische kennis is een pluspunt maar geen must. We denken dan bv. aan het opstellen van een basis zang versterken, basiskennis in een opnamestudio, …
 • Je rapporteert aan de algemeen coördinator

Kerncompetenties:


 • Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren. Je hebt een uitdrukkelijk geloof in hun kunnen en leerpotentieel.
 • Planmatig en gestructureerd aan de slag gaan: je stelt samen met je collega-projectwerkers een meetbaar en haalbaar plan op voor de verdere verloop van het project, je stuurt dit bij waar nodig en reflecteert met vaste regelmaat over het reeds afgelegde traject.
 • Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen.
 • In team kunnen samenwerken o.b.v. een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen, regelmatige overlegmomenten i.f.v. het bovenlokaal project inrichten, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
 • Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties.
 • Creativiteit heeft voor jou geen grenzen en je denkt out of the box
 • Verantwoordelijkheidszin: volgt de algemeen geldende (leef)regels en neemt zijn/haar taken serieus.
 • Communicatief vaardig: je hebt een luisterend oor en bent je bewust van je discretieplicht als jeugdwerker. Je kan vanuit je eigen leefwereld en expertise raad verlenen en staat steeds klaar wanneer een jongere daar nood aan heeft
 • Je bent een motivator en je gelooft sterk in positieve bekrachtiging

Organisatie

Jeugdhuis Kaddish

Aanbod

Wat biedt JH Kaddish jou?


 • Een contract voor 19u per week van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Sociaal abonnement.
 • Een laptop en een GSM-abonnement.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Functieomschrijving

Vacature: Projectwerker (19u)


JH Kaddish heeft als doel om jongeren een ruimte te bieden die stimuleert tot experimenteren. Vanuit een vertrouwen in jongeren wil Kaddish hen groeikansen geven door hen te stimuleren om engagementen op te nemen. Het jeugdhuis wil opkomen voor een open, solidaire en sociale samenleving waarbij het gemeenschappelijk belang boven het belang van het individu staat en waarbij de zelfredzaamheid van jongeren wordt bevorderd.


JH Kaddish, tevens het oudste jeugdhuis van het land en een vaste waarden in Schoten en omgeving, is op zoek naar projectwerker die samen met 2 collega projectwerkers en de coördinator het bovenlokale project wil ondersteunen.


Jouw plaats in de organisatie:


De projectwerker is actief in de eerste lijn van het welzijnswerk voor jongeren: eerste contact, ontmoeten en verbinden. Hij/zij/hun staat garant voor de creatie en behoud van een plek waar jongeren zich welkom voelen. Hij/zij/hun zorgt voor een warm onthaal maar werkt ook outreachend: gaat naar de jongeren toe in het straatbeeld, scholen, andere jeugdverenigingen,… Hij/zij/hun zorgt voor sensibilisering rond een inclusieve maatschappij en draagt deze principes uit naar de jongeren en vrijwilligers toe.


De projectwerker werkt nauw samen met het team dat bestaat uit drie projectwerkers en een algemeen coördinator. Samen met de andere projectwerkers realiseren jullie de doelstellingen van het bovenlokale project en zetten de lijnen voor de verdere toekomst daarvoor uit. Bovenal staan jij en je collega’s garant voor een inclusieve werking van het jeugdhuis. De projectwerker rapporteert aan de algemeen coördinator.


Doelstelling van de functie:


Het jeugdhuis is een veilige omgeving om te kunnen experimenteren met allerlei zaken die relevant zijn in het leven van de jongere. Ook betreft creativiteit in al haar vormen is het jeugdhuis een geschikte plek om verschillende interesses en talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat het jeugdhuis een plaats wordt waar kunst beleefd kan worden. Het kijken of luisteren naar en/of participeren aan een kunstproduct van de eigen werking of externe organisatie. Bij bovenstaande processen wordt voortdurend gereflecteerd. Reflectie en sturing vormen mee de basis om zelf tot inhoudelijke creatie te bekomen.


De kerntaak van de projectwerker bestaat eruit om deze interesses, talenten en reeds aanwezige competenties op te merken, ideeën aan te moedigen en deze samen met de jongeren verder uit te bouwen. Binnen de jeugdhuiswerking wordt bovenstaande geconcretiseerd in een project. Het eigenaarschap van de jongere staat hierbij altijd centraal.


Sinds de introductie van het geïntegreerd project zoekt de projectwerker naast het artistieke luik ook naar manieren om de sociale cohesie te versterken en werkt hij/zij/x actief op het ontwikkelen van ondernemerschap bij jongeren.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen