Profiel

− beschikken over een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte


type of beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het


lange type op het moment van de inschrijving;


ofwel beschikken over een attest waaruit blijkt dat je beschikt over de niveaugebonden


competenties van niveau B die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel


2.2.6 rechtspositiebesluit;


o Laatstejaarsstudenten 2020-2021 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden


vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of


studiegetuigschrift hebben voorgelegd;o Houders van een buitenlands diploma dienen een academisch


gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de


Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.


− een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;


− de burgerlijke en politieke rechten genieten;


− aan de dienstplichtwetten voldoen;


− medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Organisatie

Vlaamse Gemeenchapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse


Gemeenschapscommissie voor de functie van deskundige (B111) een niet-geïndexeerde jaarwedde


tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten


laste – 0 jaar anciënniteit: 2.409,57 EUR bruto en 1.750,33 EUR netto), aangevuld met de volgende


voordelen:


− abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De


Lijn), fietsvergoeding;


− MIVB-abonnement;


− hospitalisatieverzekering;− maaltijdcheques;


− verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist;


− stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont;


− goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele


werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor de functie: deskundige – projectmedewerker AximaxImplementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:


− Je ondersteunt en ontwikkelt mee verder het beleid van het jeugdcentrum.


Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein:


− Je stuurt workshopbegeleiders, animatoren en vrijwilligers aan;


− Je onderhoudt contacten met partners en netwerken op lokaal en regionaal niveau en


vertegenwoordigt het jeugdcentrum in diverse overlegorganen;


− Je ondersteunt bij inschrijvingen.


Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:


− Je detecteert en zet vernieuwende projecten op in en rond het jeugdcentrum en volgt


deze op.


Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid.


Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot het beleidsdomein


(voorbereiden, analyseren en uitvoeren):


− Je zorgt voor de inhoudelijke en praktische uitwerking van de vrijetijds- en


vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren;


− Je staat in voor de promotie en communicatie van het jeugdcentrum en haar


activiteiten;


Je detecteert en zet participatieve buurtprojecten op met lokale partners en buurtbewoners;


− Je staat in voor de logistieke en administratieve opvolging van deze activiteiten.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle benodigde documenten.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest