Profiel

• Outreachend kunnen werken
• Bereid zijn vormingen te volgen die relevant zijn voor deze functie
• Je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren.
• Zelfstandig kunnen werken
• Je kan in team werken: Je werkt in nauw verband samen met de projectmedewerker, de beroepskracht, raad van bestuur en de vrijwilligers.
• Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin
• Je bent communicatief.
• Je werkt in de vrije tijd van jongeren (avond- en weekendwerk)
• Je bent dynamisch, enthousiast en creatief.
• Je toont zin voor initiatief
• Je kan beslissingen nemen in onverwachte situaties en je kan -waar nodig- grenzen stellen.
• Je hebt een natuurlijke interesse in verschillende vormen van artistieke expressie met een nadruk op muzikale kunst.
• Je hebt ervaring (professioneel of als vrijwilliger) in het jeugd(huis)werk.
• Bezit van een attest hoofdanimator of instructeur is een pluspunt.
• Een diploma in een sociaal agogische en/of een artistieke richting is een vereiste.
• Beschikken over een rijbewijs (B) + auto is een pluspunt.

Organisatie

Jeugdcentrum Ahoy vzw
JC Ahoy vzw is een onafhankelijk jeugdcentrum in Wijnegem voor jongeren vanaf 14 jaar. Onder het motto “voor en door jongeren” faciliteren we een veilige haven en een open huis waar onze jongeren de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen, te experimenteren en om verantwoordelijkheid te nemen. Onze werking bestaat op dit moment uit een 30-tal vrijwilligers die instaan voor de organisatie van activiteiten zoals optredens, jamsessies, trajecten en workshops, en het dagelijks bestuur. Daarnaast heeft het jeugdcentrum reeds een beroepskracht en een projectmedewerker – beeldend traject die ondersteuning bieden aan de vrijwilligers en instaan voor de opvolging van de dagelijkse werking en het project Kunstkanaal.

Aanbod

• Halftijds (19u) contract van onbepaalde duur met verloning volgens paritair comité 329, Barema B1c.
• Flexibele uurregeling (rekening houdend met mogelijk avond- en weekendwerk).
• Vergoeding woon – werkverkeer (fietsvergoeding).
• Kansen om opleidingen en vormingen te volgen in het kader van je job.
• Een uitdagende job met zeer veel ruimte voor eigen initiatief.

Functieomschrijving

Project Kunstkanaal
De Vlaamse overheid maakt vanaf dit jaar extra middelen vrij specifiek voor jeugdhuizen. Dankzij deze middelen kunnen jeugdhuizen inzetten op een bovenlokaal project artistieke expressie en/of ondernemerschap en/of sociale cohesie. JC Ahoy koos ervoor om via 2 trajecten binnen het project artistieke expressie en sociale cohesie de werking van het jeugdcentrum te verruimen.
Dit project met de naam Kunstkanaal gaat verder op de principes van Ahoy binnen de artistieke en sociale context, met als doel jongeren binnen en buiten het jeugdhuis in contact te brengen met hun creatieve potentieel. Dit door samen te zoeken naar diverse kansen binnen de muzikale en beeldende kunsten door middel van het organiseren van activiteiten door het jeugdhuis en partners om creatieve kruisbestuiving maximaal te stimuleren en om jongeren interessante kansen te bieden.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een halftijdse projectmedewerker die binnen het project Kunstkanaal het muzikale traject kan ondersteunen en uitbouwen. De projectmedewerker is o.a. verantwoordelijk voor het bereiken van en contact leggen met jongeren, en het opstarten van activiteiten rond artistieke expressie en sociale cohesie door middel van een muzikaal traject. Hoofdzakelijk werk je outreachend en breng je de werking van het jeugdcentrum en het project tot bij de jongeren. Daarnaast start je met de op- en uitbouw van de huidige maandelijkse jamsessies en een vrijwilligerswerking hierrond. Je beheert de beschikbare repetitieruimte. Bouwt netwerken uit met partnerorganisaties. Dit met ondersteuning door je 2 collega’s die reeds werkzaam zijn in het jeugdcentrum.

• Je coördineert het muzikale traject binnen Kunstkanaal en concretiseert de projectplanning in samenspraak met vrijwilligers, de bestaande projectmedewerker en de beroepskracht.
• Je bouwt een diverse groep vrijwilligers uit dat je ondersteunt en betrekt bij de uitbouw en uitvoering van het muzikaal traject.
• Je bouwt verder de infrastructuur en de werking van het repetitielokaal uit.
• Je bouwt de huidige maandelijkse jamsessies en een vrijwilligerswerking hierrond uit.
• Je fungeert als aanspreekpunt en deskundige binnen het lokaal jeugdwerk rond de thema’s: outreachend werken, artistieke expressie en vrije tijd.
• Je bouwt een netwerk uit met relevante partners en gaat op zoek naar de nodige expertise voor de uitvoering van het traject.
• Je werkt actief rond de competentieversterking van jongeren en brengt deze competenties in kaart.
• Je deelt de expertise m.b.t. het traject actief met collega’s en vrijwilligers.
• Je onderhoudt contacten met de jongeren en organisaties binnen en buiten de regio.
• Je werkt in samenwerking de communicatie over het project uit.
• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt de nodige administratie bij.
Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen