Organisatie

Africalia VZW

Africalia is een vzw die op initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking werd opgericht. Ze beschouwt kunst en cultuur als essentiële componenten van een duurzame menselijke ontwikkeling. Africalia werkt samen met culturele actoren uit het maatschappelijk middenveld die actief zijn in tal van domeinen, gaande van de audiovisuele sector tot literatuur, podiumkunsten en beeldende kunsten. Africalia ondersteunt momenteel een vijftiental organisaties en culturele netwerken in verschillende Sub-saharaanse Afrikaanse landen: Burkina Faso, Burundi, Kenia, Oeganda, de Democratische Republiek Congo en Zimbabwe, maar ook in België.

De programma's in Afrika streven ernaar de sociaaleconomische positie te versterken van de culturele actoren in onze partnerlanden.

Het programma in België is erop gericht om nieuwe culturele dynamieken te ondersteunen en onze samenleving zich te helpen aanpassen aan de culturele kruisbestuiving die onze relatie met de wereld vandaag bepaalt.

Functieomschrijving

Onder toezicht van de Algemene Directrice, bestaat je voornaamste taak uit het opvolgen en uitvoeren van het meerjarenprogramma, gefinancierd door DGD, in ten minste twee Afrikaanse landen

Verantwoordelijkheden

 • Administratief en financieel beheer en opvolging van het programma 
 • Opmaken van periodieke rapporten over de resultaten van het programma en hun evolutie (Performantiescores en geleerde lessen),
 • Voorbereiding en opstellen van Referentietermen, Taakomschrijving en kaderdocumenten voor het programmabeheer,
 • Toezicht op de uitgaven en op de naleving van de met de partners overeengekomen monitoringprocedures    
 • Toezicht op het coderen van de programmagegevens in de IATI-databank 
 • Organiseren en faciliteren van workshops, vergaderingen en opleidingen (ter plaatse en/of virtueel),  
 • Een netwerk op het Afrikaanse continent ontwikkelen en onderhouden 
 • Ontwikkelen van synergiën met Belgische ANGS en de internationale samenwerkingen
 • Actieve deelname aan vergaderingen van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader van de landen die onder je verantwoordelijkheid vallen   
 • De organisatie van externe evaluaties en de gekoppelde rapportering naar DGD toe
 • In overleg met de communicatiemedewerker: informatie verstrekken voor de website, sociale media, nieuwsbrieven, enz. 
 • Dienstreizen om de programma’s te begeleiden, op te volgen en bij te sturen zoals beschreven in de het formuleringsdocument  
 • Ontwerpen en formuleren van projecten/programma’s 

Profiel

 • Diploma hoger onderwijs of relevante werkervaring 
 • Minstens drie jaar werkervaring in projectbeheer, waaronder een aan te tonen ervaring op het gebied van monitoring en evaluatie van samenwerkingsprogramma’s en in het bijzonder rond cultuur.
 • Uitstekende beheersing van het Frans en Engels. Kennis van het Nederlands en/of van een taal van een partnerland wordt beschouwd als een pluspunt.   
 • Goede schriftelijke vaardigheden (Frans en Engels).   
 • Werkervaring in een land in het Zuiden is een pluspunt. 
 • Kennis van projectcyclusbeheer en theory of change. 
 • Kennis van de culturele sector in het algemeen en in Afrika in het bijzonder, alsook het beschikken over een goed netwerk 
 • Kennis van de procedures van donoren (DGD, Enabel,...). Kennis van de EU-voorschriften is een pluspunt. 
 • Uitstekende planning- en organisatievaardigheden  
 • Open, professionele en flexibele houding. 
 • Methodologische nauwkeurigheid 
 • Goede kennis van IT-tools: Microsoft Office met een goed niveau van Excel.  
 • Bereid zijn om één à twee buitenlandse dienstreizen per jaar uit te voeren. 

Motivatie

 • Je geeft blijk van een oprechte interesse in vraagstukken met betrekking tot de structurering van culturele en creatieve ecosystemen op het Afrikaanse continent. 

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur binnen een geëngageerd, jong en dynamisch team. 
 • Werkplaats: Brussel 
 • Werkregime: Voltijds (beschikbaarheid tijdens het weekend en/of 's avonds, afhankelijk van de activiteiten) 
 • 100% vergoeding woon-werk verkeer met openbaar vervoer  
 • Gewenste startdatum: Mei 2024 
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest