Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Als procesbeheerder van de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin ondersteun je de algemeen directeur bij de dagelijkse werkzaamheden en heb je een coördinerende en (aan)sturende draaischijffunctie voor de ondersteuning van de werkprocessen van de algemene directie. Je fungeert als rechterhand van de algemeen directeur en bent expert in het bewaken en ontwikkelen van processen binnen de algemene directie. Je bent steeds aanspreekbaar en denkt graag out of the box. Je bent een duizendpoot die het overzicht bewaakt en maakt mensen warm om mee te werken aan een betere werking van de algemene directie. Je vormt mee de brug naar een centrale en organisatiebrede afstemming en werkt mee aan toekomstige trajecten rond kennisbeheer in de VGC.

Coördineren van werkzaamheden en processen:

− Je beheert de agenda van de algemeen directeur en ondersteunt maximaal de dagelijkse werkzaamheden binnen de directie.

− Je organiseert (structureel) overleg op niveau van de algemene directie (o.a. kernstaf, bilateraal overleg met coördinatoren, het beleid en externe partners) en staat in voor een vlotte informatiedoorstroom.

− Je bent aanspreekpunt voor de algemeen directeur en ondersteunt mee de opvolging van afspraken met o.a. managementteam, Diensten leidend ambtenaar, directie Personeel en HRM ...

− Je waakt over de centrale opvolging van de college(lid)procedure en begeleidt de interne workflow.

− Je staat in voor het coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van directiebrede acties en initiatieven.

Optimaliseren en ontwikkelen van (digitale) werkprocessen en procedures:

− Je versterkt de interne expertise-opbouw omtrent processen en procedures door deelwerkingen van de algemene directie te begeleiden en ondersteunen.

− Je coördineert administratieve processen en faciliteert de interne samenwerking tussen de administratieve medewerkers van de algemene directie.

− Je bent het aanspreekpunt voor collega’s met vragen over de verdere ontwikkeling van Microsoft 365/SharePoint, je begeleidt software-implementatie en technologische innovatie.

− Je bouwt mee aan een kwaliteitsvol onthaalbeleid.

Versterken van de interne communicatie, informatiedoorstroom en kennisdeling:

− Je verzorgt een adequate interne communicatie en een vlotte informatiedoorstroom binnen de algemene directie.

− Je organiseert en ondersteunt initiatieven rond kennisdeling.

− Je stimuleert de geïntegreerde samenwerking binnen de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Je vormt samen met de algemeen directeur de brug naar centrale en organisatiebrede afstemming:

− Je hebt een VGC-brede blik en een coördinerende opdracht in de verdere ontwikkeling van Microsoft 365 en in het kennisbeheer binnen de VGC. Je neemt deel aan een recurrent overleg met de VGC-Urbanistengroep om vragen en trajecten samen te bespreken en beslissen.

− Je signaleert problemen, noden en vraagstukken aan de algemeen directeur.

− Je doet suggesties voor verbetering en mogelijke groei.

Profiel

1. Je hebt een masterdiploma behaald.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kunt aantonen dat je laatstejaars masterstudent 2023-2024 bent. Je kunt dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Waarom kiezen voor de VGC?

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal A111

Bruto Netto

€ 3.826,51 € 2.474,32

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Afhankelijk van je job kun je tot 2 dagen per week telewerken.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,35 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 20 mei 2024.

Reageren voor: 21/05/2024
Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 20 mei 2024.

Reageren voor: 21/05/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest