Organisatie

De Schoolbrug

De Schoolbrug ondersteunt scholen in Antwerpen stad in hun samenwerking met ouders. Via duurzame schooltrajecten zetten we in op een goede samenwerking tussen ouders en school en dragen we zo bij aan een succesvolle schoolloopbaan van kinderen.

Voor meer informatie over onze werking en ons aanbod: www.deschoolbrug.be

Functieomschrijving

Als procesbegeleider streef je naar een ondersteuning die duurzaam is en afgestemd op de noden van de school en van de ouders. Je werkt samen met de school een visie en beleid uit op het samenwerken met ouders in functie van het schoolsucces van het kind en begeleidt de school bij het omzetten van deze visie naar de praktijk.

Bij de start van de samenwerking maak je samen met de school een analyse van de beginsituatie door middel van bevragingen, observaties en coachingsgesprekken. Samen met de school bepaal je een plan van aanpak met doelen waaruit acties voortvloeien. Die acties kunnen zowel gericht zijn op ouders als op leerkrachten.

In co-creatie met een regiegroep van de school begeleid je een duurzaam veranderingsproces. Je faciliteert dit proces en neemt hierbij een coachende houding aan. Dat wil zeggen dat het leren van de school centraal staat en dat jij dit leren ondersteunt.

Je laat leerkrachten kennis maken met effectieve vormen van samenwerking met ouders en versterkt hen in de samenwerking met ouders door middel van intervisie, coaching, vorming,…

Je zorgt voor voortgang in het proces, evalueert en meet regelmatig samen met de school het effect van de acties en stuurt bij waar nodig. Je zet de school aan om zoveel mogelijk zelfstandig op te nemen en ondersteunt in de praktijk enkel waar nodig. Je implementeert de acties in het beleid van de school.

Je neemt deel aan zowel intern als extern overleg. Je volgt onderzoek op en werkt evidence informed. Je rapporteert over je scholen, zowel schriftelijk als mondeling, aan je team en leidinggevenden.

Profiel

Jouw competenties:

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een sociaal-pedagogische richting of gelijkwaardig door relevante ervaring.
 • Je hebt expertise in het begeleiden van veranderingsprocessen. Professionele ervaring met onderwijs is een pluspunt.
 • Je hebt een sterk analytisch en abstract denkvermogen.
 • Je kan helder, eerlijk, bekrachtigend en indien nodig confronterend communiceren.
 • Je kan omgaan met weerstand, houdt de nodige afstand en hebt een helikopterzicht.
 • Je hebt een sterk reflectief vermogen
 • Je hebt coachende vaardigheden zodat het potentieel van scholen wordt aangeboord en vrijkomt
 • Je hebt ervaring in het geven van vormingen en in het begeleiden, coachen en adviseren van scholen/organisaties.
 • Je bent flexibel en kan op een constructieve manier omgaan met veranderingen.
 • Je werkt graag in teamverband maar kan daarnaast ook zelfstandig taken opnemen.
 • Je kan mensen motiveren en aanzetten tot verandering.
 • Je hebt respect voor verschillende levensbeschouwingen en culturen.
 • Je hebt voeling met de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en de realiteit op scholen in een grootstedelijke context.

Aanbod

Een tewerkstelling van minimaal 24u en maximaal 40u per week volgens het loonbarema B1 van de lokale en regionale besturen. Relevante loonanciënniteit kan meegenomen worden. Onmiddellijke indiensttreding mogelijk of onderling af te spreken. Een bureauplek in hartje Antwerpen. Een gedreven team van een 20-tal collega’s. De optie om gedeeltelijk van thuis uit te werken. Extralegale voordelen omvatten een hospitalisatieverzekering, een telefoon- en abonnementsvergoeding, maaltijdcheques in combinatie met een gunstige verlofdagenregeling. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Solliciteren

Schriftelijk solliciteren kan met motivatie en CV, bij Katleen Van de Velde, coördinator van De Schoolbrug vzw, Congresstraat 59, 2060 Antwerpen via katleen.vandevelde@deschoolbrug.be. Voor meer informatie: tel. 03/292 60 60 of 0473/36 20 99

Indien je wordt weerhouden, word je via mail uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Pas na het kennismakingsgesprek wordt beslist of je kan deelnemen aan de formele sollicitatieronde.

Solliciteren

Schriftelijk solliciteren kan met motivatie en CV, bij Katleen Van de Velde, coördinator van De Schoolbrug vzw, Congresstraat 59, 2060 Antwerpen via katleen.vandevelde@deschoolbrug.be. Voor meer informatie: tel. 03/292 60 60 of 0473/36 20 99

Indien je wordt weerhouden, word je via mail uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Pas na het kennismakingsgesprek wordt beslist of je kan deelnemen aan de formele sollicitatieronde.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Antwerpen