Organisatie

Vlaamse gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij

aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als adjunct van de directeur bij de diensten van de leidend ambtenaar ondersteun je de leidend ambtenaar in de strategische beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en in zijn rol als hoofd van de administratie en secretaris van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Je maakt deel uit van een team dat instaat voor het inhoudelijk beheer van organisatiebrede processen met bijhorend informatie- en applicatiebeheer. Je zorgt mee voor de inhoudelijke coördinatie, kwaliteitscontrole, de digitalisering, de kennisborging en opleiding van nieuwe gebruikers.

Je ondersteunt de leidend ambtenaar in het realiseren van strategische en operationele doelstellingen met een organisatiebrede impact. Je vertegenwoordigt de diensten leidend ambtenaar in verschillende projecten en overlegplatformen.

Je rapporteert aan de leidend ambtenaar en werkt nauw samen met de collega’s van Communicatie en ICT en Stedelijk beleid.

Opdrachten

− Je maakt deel uit van een team dat instaat voor het inhoudelijk beheer van organisatiebrede processen met bijhorend informatie- en applicatiebeheer. Het gaat bijvoorbeeld om processen als subsidie, inschrijven voor VGC-aanbod en deelnemerbeheer, digitaal samenwerken in Microsoft 365, contactenbeheer, facilitaire processen.

− Je zorgt mee voor:

o Transversale inhoudelijke coördinatie van het proces, optimalisering en uniformisering van het proces.

o Kwaliteitscontrole.

o Centraal inhoudelijk applicatiebeheer en inhoudelijke opvolging van digitalisering van de business processen.

o Het in kaart brengen van transversale informatiebehoeften.

o Kennisborging en opleiding van nieuwe gebruikers.

− Je bent een centraal aanspreekpunt voor sleutelgebruikers (‘business owners’) in de verschillende onderdelen van de organisatie. Je werkt nauw samen met ICT en met Stedelijk beleid, Data en Analyse.

− Je formuleert oplossingen die tot doel hebben software en werkwijzen bij te stellen, kwaliteit van de gegevens te verbeteren, informatie in kaart te brengen.

− Je kijkt er op toe dat procedures en processen steeds in overeenstemming blijven met de realiteit.

− Je ondersteunt gespecialiseerde dossierbeheerders in hun dagelijkse activiteiten met /via IT platformen: je kanaliseert hun vragen en verwachtingen en zet ze om naar actieplannen en bijsturingen van processen en software.

Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Aanbod

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met ingang zo snel mogelijk voor de periode van 2 jaar.

− Loonschaal A111 - adjunct van de directeur.

− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Solliciteren

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/9391 in te vullen.

Solliciteren

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/9391 in te vullen.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest