Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil met haar gezinsbeleid de kansen van gezinnen met (jonge) Brusselse ketjes vergroten. We doen dit door te investeren in de Nederlandstalige kinderopvang van baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in Brussel. De VGC voert mee de Vlaamse beleidsopties uit in Brussel en zorgt voor aanvullende en versterkende acties op maat van de grootstad. De entiteit Gezin draagt als dienst van de VGC bij tot de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Gezinsbeleid en doet dit door in te zetten op volgende doelstellingen:

 • Ondersteunen van het werkveld in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking;
 • Zorgen voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod (capaciteitsuitbreiding);
 • Actief informeren over het Nederlandstalig aanbod en zorgen voor maximale toegankelijkheid (evenwichtig opnamebeleid);
 • Inzetten op innovatie.

De entiteit Gezin biedt daarnaast zelf pedagogische ondersteuning aan het werkveld via het aanbod ‘Opgroeien in Brussel’. Dit is een vormingsaanbod met cursussen, intervisies, labo’s en advies & begeleiding op maat. Met Opgroeien in Brussel creëren we een vruchtbare leeromgeving voor medewerkers van gezinsinitiatieven. Zo bouwen we mee aan de weg naar een sterke opvoeding die kansen creëert en waarin kinderen zich goed en betrokken voelen. Omdat kinderen in Brussel alle kansen op ontwikkeling en geluk verdienen.

Functieomschrijving

Als pedagogisch ondersteuner binnen de entiteit Gezin maak je deel uit van het team ‘Opgroeien in Brussel’. Je fungeert als aanspreekpunt voor een vaste regio binnen Brussel. In die regio ondersteun je de Nederlandstalige kinderdagverblijven, Initiatieven Buitenschoolse Opvang en organisaties preventieve gezinsondersteuning. Je begeleidt de organisaties bij de bepaling en de uitvoering van hun leerbeleid om hun pedagogische kwaliteit te verhogen. Je focust op het professionaliseren van de organisatie en de medewerkers door in te zetten op hun leerbeleid, competenties, kansen en talenten. Zodat het voor kinderen goed opgroeien is in Brussel. Je onderzoekt, concretiseert en analyseert elke vraag uit je regio, en je bepaalt een gepaste ondersteuning in samenspraak met de leidinggevende(n) en de medewerkers van de organisatie. Je biedt pedagogische ondersteuningen op maat van de organisatie. Dit gebeurt vooral op de werkvloer. Andere begeleidingen worden door collega’s van de entiteit Gezin of partners van 'Opgroeien in Brussel' uitgevoerd. Binnen je regio bouw je een positieve vertrouwensrelatie op met het werkveld. Een sterke band met elke organisatie staat voorop. Je bouwt ook aan het netwerk tussen de organisaties voor een geïntegreerde aanpak.

Taken

 • Je ondersteunt/coacht de Nederlandstalige gezinsorganisaties in je regio. Je gebruikt verschillende pedagogische methodieken (coaching op de werkvloer, studiedagen, 1-op-1 coaching, holding space, lerende netwerken, vorming, blended learning, doorverwijzing) vanuit een respectvolle basishouding.
 • Je werkt volgens de beleidsvisie en beleidsopties van de VGC binnen de grootstedelijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je werkt aan de strategische doelstelling van de entiteit Gezin omtrent het verhogen van de kwaliteit van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel.
 • Je volgt vorming, intervisies en intern teamoverleg om je expertise verder te ontwikkelen. Je stemt je aanpak af met de collega’s binnen het team Ondersteuning van de entiteit Gezin.
 • Je communiceert en functioneert vlot binnen het netwerk van de Nederlandstalige (gezins)organisaties zoals, kinderdagverblijven, IBO’s en organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning en je kan goed samenwerken met de partners op het terrein.
 • Je hebt oog voor de Brusselse context (meertalig, divers, kansarmoede).
 • Je kan relativerend en diplomatisch optreden bij onvoorziene omstandigheden met aandacht voor vertrouwelijkheid.

Profiel

Je hebt een bachelor- of masterdiploma gerelateerd aan de (ped)agogische, educatieve of gezinssector behaald.

Of je hebt een ander bachelor- of masterdiploma en beschikt over minstens 1 jaar relevante ervaring in de (ped)agogische, educatieve of gezinssector.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • kennis hebben over en vaardig zijn in het toepassen van begeleidings- en vormingsmethodieken
 • kennis hebben op het vlak van recente visies op pedagogisch handelen en oplossingsgericht coachen
 • kennis hebben van de regelgeving kinderopvang en/of preventieve gezinsondersteuning
 • bereid zijn om te leren
 • positieve basishouding
 • innovatief denken
 • affiniteit hebben met de doelgroep en de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel
 • affiniteit hebben met Brussel en de grootstedelijke context

Aanbod

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal 1.80.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Ontdek alle andere extra's in de informatiebundel.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest