Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Wie zijn we?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil met haar gezinsbeleid de kansen van gezinnen met (jonge) Brusselse ketjes vergroten. We doen dit door te investeren in de Nederlandstalige kinderopvang van baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in Brussel.

De VGC voert mee de Vlaamse beleidsopties uit in Brussel en zorgt voor aanvullende en versterkende acties op maat van de grootstad.

De entiteit Gezin draagt als dienst van de VGC bij tot de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Gezinsbeleid en doet dit door in te zetten op volgende doelstellingen:

 • Ondersteunen van het werkveld in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking;
 • Zorgen voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod (capaciteitsuitbreiding);
 • Actief informeren over het Nederlandstalig aanbod en zorgen voor maximale toegankelijkheid (evenwichtig opnamebeleid);
 • Inzetten op innovatie.

De entiteit Gezin biedt daarnaast zelf pedagogische ondersteuning aan het werkveld via het aanbod ‘Opgroeien in Brussel’. Dit is een vormingsaanbod met cursussen, intervisies, labo’s en advies & begeleiding op maat. Met Opgroeien in Brussel creëren we een vruchtbare leeromgeving voor medewerkers van gezinsinitiatieven. Zo bouwen we mee aan de weg naar een sterke opvoeding die kansen creëert en waarin kinderen zich goed en betrokken voelen. Omdat kinderen in Brussel alle kansen op ontwikkeling en geluk verdienen.

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als ondersteuner Gezin maak je deel uit van het team ‘Opgroeien in Brussel. Je fungeert als aanspreekpunt voor een vaste regio binnen Brussel. In die regio ondersteun je de Nederlandstalige kinderdagverblijven, Initiatieven Buitenschoolse Opvang en organisaties preventieve gezinsondersteuning. Je begeleidt ze bij de opmaak en uitvoering van hun leerbeleid.

Je focust op het ontwikkelen van kansen, talenten en capaciteiten van de organisaties en hun medewerkers, met als doel de ontwikkelingskansen van de kinderen te verhogen. Je onderzoekt, concretiseert en analyseert elke vraag uit je regio, en je bepaalt een gepaste ondersteuning in samenspraak met de leidinggevende(n) en de medewerkers van de organisatie.

Sommige ondersteuningstrajecten over pedagogische thema’s voer je zelf uit. Andere begeleidingen worden door collega’s van de entiteit Gezin of externe partners uitgevoerd.

Binnen je regio bouw je een positieve vertrouwensrelatie op met het werkveld. Een sterke band met elke organisatie staat voorop. Je bouwt ook aan het netwerk tussen de organisaties.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type (bachelor, graduaat, kandidatuur, master, licentiaat), gerelateerd aan de onderwijsondersteuning of pedagogische ondersteuning in de kinderopvang:

 • Master (of Science) / Licentiaat in de pedagogische wetenschappen
 • Master (of Science) / Licentiaat in de opleidings- en onderwijswetenschappen
 • Master (of Science) / Licentiaat in de psychologie
 • Master (of Science) / Licentiaat in de educatieve studies
 • Master (of Science) / Licentiaat in de agogische wetenschappen
 • Master (of Science) / Licentiaat in de onderwijskunde
 • Master (of Science) / Licentiaat in de logopedische en audiologische wetenschappen
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs / Kleuteronderwijzer
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: Bachelor in de orthopedagogie
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: Bachelor in de gezinswetenschappen
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: Bachelor in de logopedie en de audiologie, optie logopedie
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • Master (of Science) / Licentiaat + bewijs van pedagogische bekwaamheid

Of elk ander diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type (bachelor, graduaat, kandidatuur, master, licentiaat) en beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in onderwijsondersteuning of pedagogische ondersteuning in de kinderopvang.

De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • kennis hebben over en vaardig zijn in het toepassen van begeleidings- en
 • vormingsmethodieken;
 • kennis hebben op het vlak van recente visies op pedagogisch handelen, (taal-)
 • ontwikkeling en taalverwerving;
 • kennis hebben van de regelgeving kinderopvang en/of preventieve
 • gezinsondersteuning;
 • bereid zijn om te leren, assertief zijn en innovatief denken, respectvol samenwerken met partners;
 • affiniteit hebben met de doelgroep en de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel.

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

 • Voltijds contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
 • Loonschaal 1.80 - ondersteuner Gezin.
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest