Organisatie

PARCUM & Abdij van Park

PARCUM en Abdij van Park zijn op zoek naar een curator (individueel of collectief) voor de ontwikkeling van een baanbrekende hedendaagse kunstmanifestatie in het najaar van 2026.

Deadline: 15 augustus 2024

Functieomschrijving

Voor het najaar van 2026 werken Abdij van Park en PARCUM aan de realisatie van een hedendaagse kunsttentoonstelling. Voor de inhoudelijke uitwerking hiervan zoeken de partners een curator. Zowel individuen als teams en collectieven kunnen zich aanmelden. De tentoonstelling loopt van eind oktober 2026 tot en met eind maart 2027.

De tentoonstelling heeft als doel om de ziel van Abdij van Park (genius loci) en haar betekenis voor de 21ste eeuw te exploreren. De tentoonstelling zet onderzoek voorop, waarbij er bijzondere aandacht is voor de betekenisgeving, contextualisering en (her)waardering van deze eeuwenoude plek. Welke waarde en betekenissen kennen we eraan toe en willen we doorgeven aan toekomstige generaties? Tegelijkertijd kan deze hedendaagse kunsttentoonstelling een breed en divers (lokaal én internationaal) publiek aanspreken.

Het kunstenparcours gaat de dialoog aan met de site en gebruikt het binnen- en buitenkader van de abdij. Bestaand en nieuw werk wisselen elkaar af.

De curator zet de artistieke visie en inhoudelijke verhaallijnen uit (centrale vraagstelling, (sub)thema’s, onderzoek, …). In samenspraak en volgens de beschikbare budgetten wordt een verhouding bepaald van in situ te creëren werk en tentoonstellen van reeds bestaand werk. De curator bepaalt, bouwend op de artistieke visie en binnen het budgettaire kader (budgetbeheer), de definitieve selectie van de kunstenaars en de locaties. De curator staat daarnaast ook in voor de bemiddeling met de kunstenaars en galerieën. Met het artistiek comité heeft de curator een klankbordgroep om zijn/haar voorstellen af te toetsen.

Profiel

Gelet op de (internationale) ambitie van het project, hebben het volgende profiel voor ogen voor de curator:

 • Minstens 5 jaar curatoriële ervaring.
 • Ervaring met grootschalige kunstmanifestaties.
 • Aantoonbare ervaring met kunst in de publieke ruimte en hedendaagse kunstintegratie in erfgoedsites is een pluspunt.
 • Voeling met (religieus) erfgoed (materieel, immaterieel en onroerend) en het vermogen om dit te plaatsen binnen maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen.
 • Een uitgebreid netwerk binnen de hedendaagse kunstensector.
 • Iemand die oog heeft voor de draagkracht van de site en het precaire evenwicht van de plek (partners op de site, beschermd statuut (onroerend erfgoed, natuurdomein, …), fragiliteit van volledige site, …).
 • Via prospectie en verkenning zich ten volle wil onderdompelen in de ziel van de plek.
 • Op regelmatige tijdstippen fysiek kunnen afspreken op de abdijsite, met het projectteam en het artistiek comité.

Aanbod

 • Een ambitieuze tentoonstelling, met ondersteuning vanuit het team van PARCUM en Abdij van Park (productie, communicatie, publiekswerking, …).
 • Feedback vanuit het artistiek comité.
 • Ondersteuning in het voorbereidende onderzoek door het museumteam van PARCUM en Abdij van Park.
 • Een vergoeding van 35.000 euro (incl. btw) voor de coördinatie en realisatie van de opdracht en max. 5.000 euro (incl. btw) voor verplaatsings- en logiekosten.
 • Een werkingsbudget van 300.000 euro (incl. btw). Dit budget omvat de honoraria voor deelnemende kunstenaars, productiebudget creatie opdrachten (materialen, werkuren, …), transportkosten en verblijfskosten kunstenaars. Andere kosten zoals scenografie, publieksteksten, vertalingen en omkaderend programma vallen buiten dit budget. Voor de publicatie is een budget voorzien van 40.000 euro (incl. btw).
Solliciteren

We werken met een voorselectie. Alle kandidaturen dienen volgende elementen op te sturen:

 • CV en portfolio met referenties van de curator(en), aantoonbare ervaringen en netwerk.
 • Motivatienota en eerste reflectie op het opzet van de tentoonstelling (max. 1 A4).

Kandidaturen moeten tegen uiterlijk 15 augustus ingediend worden via wouter.jaspers@parcum.be.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury, samengesteld uit leden van het artistiek comité en interne medewerkers. Enkel volledige dossiers worden in aanmerking genomen.

De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Motivatie en affiniteit met het opzet van de tentoonstelling.
 • Aantoonbare ervaring met het samenstellen van hedendaagse kunsttentoonstellingen en complexe projecten.

Uit de voorselectie worden 3 kandidaturen weerhouden. Ten laatste 30 augustus verneem je of je weerhouden bent. De weerhouden kandidaten krijgen tot 20 september de tijd om een conceptnota uit te werken. De presentatie van de uitgewerkte conceptnota vindt plaats tegen eind september. De weerhouden kandidaten krijgen een vergoeding van 1.000 euro (incl. btw) voor de uitwerking en presentatie van de conceptnota.

Reageren voor: 27/06/2024
Solliciteren

We werken met een voorselectie. Alle kandidaturen dienen volgende elementen op te sturen:

 • CV en portfolio met referenties van de curator(en), aantoonbare ervaringen en netwerk.
 • Motivatienota en eerste reflectie op het opzet van de tentoonstelling (max. 1 A4).

Kandidaturen moeten tegen uiterlijk 15 augustus ingediend worden via wouter.jaspers@parcum.be.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury, samengesteld uit leden van het artistiek comité en interne medewerkers. Enkel volledige dossiers worden in aanmerking genomen.

De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Motivatie en affiniteit met het opzet van de tentoonstelling.
 • Aantoonbare ervaring met het samenstellen van hedendaagse kunsttentoonstellingen en complexe projecten.

Uit de voorselectie worden 3 kandidaturen weerhouden. Ten laatste 30 augustus verneem je of je weerhouden bent. De weerhouden kandidaten krijgen tot 20 september de tijd om een conceptnota uit te werken. De presentatie van de uitgewerkte conceptnota vindt plaats tegen eind september. De weerhouden kandidaten krijgen een vergoeding van 1.000 euro (incl. btw) voor de uitwerking en presentatie van de conceptnota.

Reageren voor: 27/06/2024
Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Vlaams-Brabant