Profiel


Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.


Diplomalijst vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut (art. 1 van het collegebesluit nr. 09/202 van 23/04/09):


 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
 • Kleuteronderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
 • Onderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
 • Geaggregeerde lager secundair onderwijs
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid

Of een ander diploma maar beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in de onderwijsbegeleiding.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit hun sociale, culturele en talige diversiteit de nodige sleutelcompetenties kunnen verwerven die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw.

Met een team van een 100-tal medewerkers ondersteunt en vormt het OCB Brusselse schoolteams. Ze hebben hierbij specifiek aandacht voor een aantal grootstedelijke uitdagingen zoals meertaligheid, armoede, ouderbetrokkenheid, brede school,… Het OCB zorgt ook voor de ontwikkeling van leermiddelen en tools voor leerkrachten in Brussel.

Het OCB is een warme organisatie, die met kennis van zaken en respect voor teams het kind centraal plaatst!

Het OCB is een dienst van de Vlaamse gemeenschapscommissie.

Aanbod


 • Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022.
 • Loonschaal 1.80 - onderwijsondersteuner.
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Functieomschrijving

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams. Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je o.a. mee aan kwaliteitsvol (taal)onderwijs, krachtige didactiek, breed leren, ouderbetrokkenheid en ontwikkel je vaardigheden bij schoolteams om te leren omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede,…

Solliciteren

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op 24 januari 2021.

Dat kan:

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Lisa van der Vleuten, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Onderwijsondersteuner’

De selectieprocedure zal bestaan uit een schriftelijke voorbereiding en een online selectiegesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 8 februari 2021 via Zoom. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Indien er meer dan 6 kandidaturen binnenkomen zal er een cv en motivatiebrief screening plaatsvinden.

Reageren voor: 25/01/2021
Solliciteren

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op 24 januari 2021.

Dat kan:

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Lisa van der Vleuten, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Onderwijsondersteuner’

De selectieprocedure zal bestaan uit een schriftelijke voorbereiding en een online selectiegesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 8 februari 2021 via Zoom. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Indien er meer dan 6 kandidaturen binnenkomen zal er een cv en motivatiebrief screening plaatsvinden.

Reageren voor: 25/01/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest