Profiel

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) gerelateerd aan de onderwijssector


Diplomalijst vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut (art. 1 van het collegebesluit nr. 09/202 van 23/04/09):


 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
 • Kleuteronderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
 • Onderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
 • Geaggregeerde lager secundair onderwijs
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid

Of een ander diploma maar beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in de onderwijsbegeleiding.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin.

Ze wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden.

In 2015 introduceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie het N-Brussel-logo. Een visuele identiteit en een gemeenschappelijk logo voor de VGC en het gehele Nederlandstalig netwerk in het Brussels hoofdstedelijk gewest. N-Brussel is een wegwijzer naar het Nederlandstalig aanbod en een label voor de kwaliteit ervan.

Aanbod


 • Voltijds (100 %) geco-contract van onbepaalde duur met ingang vanaf 1 november 2020.
 • Loonschaal 1.80 - onderwijsondersteuner
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Functieomschrijving

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams (en bredeschoolcoördinatoren, speelpeinmedewerkers). Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je mee aan kwaliteitsvol onderwijs, breed leren, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede, …


Je werkt ook samen met organisaties en diensten die je in deze opdracht kunnen helpen (pedagogische begeleiding, opvoedingsondersteunende diensten, …).

 • Communiceer en functioneer jij vlot binnen een netwerk van diverse organisaties (scholen, brede scholen, begeleidingsdiensten, …)?
 • Heb je ervaring met het ondersteunen/coachen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren, speelpleinmedewerkers, …? Hou je hierbij rekening met lokale context?.....

Meer info op onze website: www.vgc.be/vacatures

Solliciteren

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief, een kopie van je hoogst behaalde diploma en een historiek van de VDAB zo vlug mogelijk.

Dat kan:

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Lisa van der Vleuten, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘geco-onderwijsondersteuner’

De selectiegesprekken zijn gepland op 15 oktober 2020 in de namiddag in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging en mag je aangeven welke dag het beste uitkomt.

Voor meer informatie over het Onderwijscentrum Brussel, surf naar www.onderwijscentrumbrussel.be .

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be.

Reageren voor: 14/12/2020
Solliciteren

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief, een kopie van je hoogst behaalde diploma en een historiek van de VDAB zo vlug mogelijk.

Dat kan:

 • per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Lisa van der Vleuten, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
 • of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘geco-onderwijsondersteuner’

De selectiegesprekken zijn gepland op 15 oktober 2020 in de namiddag in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging en mag je aangeven welke dag het beste uitkomt.

Voor meer informatie over het Onderwijscentrum Brussel, surf naar www.onderwijscentrumbrussel.be .

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be.

Reageren voor: 14/12/2020
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest