Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Als onderhoudsmedewerker werk je mee aan het beleid bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne op de onderwijscampussen en het multifunctioneel centrum (MFC). Het Technisch Operationeel Team (TOP-team) voert diverse facilitaire opdrachten uit ter ondersteuning van de onderwijsinstellingen, het MFC en de collega’s.

Je werkt in een dynamische onderwijscampus en bent multi-inzetbaar volgens wat nodig is en jouw competenties:

− Je voert algemene onderhouds- en kluswerken uit.

− Je voert logistieke taken uit: leerleningenvervoer, verhuisopdrachten, afvalbeheer …

− Je zorgt voor het groenonderhoud.

− Je voert schoonmaakopdrachten uit.

Profiel

1. Voor deze selectie op niveau D heb je geen diploma nodig. Je hebt ten hoogste een diploma secundair onderwijs.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

Zowel je overheidsanciënniteit als relevante werkervaring in de privésector en/of als zelfstandige tellen mee voor de berekening van je loon. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal D121

Bruto Netto

€ 2.459,77 € 1.986,61

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 6 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,35 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest