Profiel

Wat verwachten we van je?


De digitale wereld is jouw natuurlijke biotoop. Je bent thuis in digitale toepassingen die content interactief in beeld brengen en die mogelijkheden bieden om een divers publiek actief te betrekken bij lokale erfgoedinitiatieven.


Je bent vertrouwd met uiteenlopende vormen van cultureel erfgoed en hebt bij voorkeur ervaring met erfgoedwerking. Of je bent bereid je daarin te verdiepen.


Je bent creatief en zet digitale toepassingen graag naar je hand voor prikkelende en verrassende acties en oplossingen.


Je denkt strategisch en hebt een visie op de gevolgen van de digitale transformatie op cultuurbeleving en -participatie, gemeenschapsvorming en publiekscommunicatie.


Je bent communicatief, hebt een vlotte pen en bent gevoelig voor de vertaling van content naar tekst en beeld.


Je bent een netwerker en werkt graag met een verscheidenheid van partners in de stad en daarbuiten.


Je hebt ervaring met projectmanagement en werkt zelfstandig binnen een multidisciplinair team.


Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Je bent in het bezit van een masterdiploma en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.

Organisatie

stad Antwerpen

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?


Je gaat aan de slag bij Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding | Erfgoedlab Antwerpen in Den Bell: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.


Je maakt deel uit van een klein multidisciplinair team van erfgoednetwerkers.


Je wordt in dienst genomen als consulent (A1) met een contract van bepaalde duur (2 jaar).


Je verdient een minimum bruto maandloon van 3.170,07 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen. Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator.


De stad biedt daarnaast een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen, werk in de Antwerpse regio, en dat vanuit een modern hoofdkwartier.

Functieomschrijving

Antwerpenaars zijn trots op het cultureel erfgoed in hun stad. Daarom zoeken ze een netwerker die het cultureel erfgoed in Antwerpen in kaart brengt en toegankelijk maakt voor meer mensen, via bestaande of nieuwe online toepassingen. Wil jij bijdragen aan een bredere maatschappelijke beeldvorming rond cultureel erfgoed?

Wat doe je?
Je ontwikkelt en implementeert een duurzame digitale strategie voor het Erfgoedlab:
Je ontwikkelt een aanpak voor permanente updates van de bestaande veldtekening van het stedelijke cultureel erfgoed. Enkele voorbeelden:
Je zet bestaande databases, communicatiekanalen en digitale platforms in en stemt ze beter af op elkaar.
Je dynamiseert het digitale platform Collectie Antwerpen door de ontwikkeling van online communicatietools.
Je bedenkt en organiseert prikkelende digitale communicatieacties die de erfgoeddynamiek in de stad zichtbaarder maken (realisatie van een online publicatiebeleid, documentatie van erfgoedinitiatieven, ondersteuning aan individuen en groepen om hun erfgoed online zichtbaarder te maken …)
Je zet projecten op met lokale doelgroepen rond persoonlijke digitale erfgoedcollecties (zoals smartphonearchieven) en online erfgoedgemeenschappen (bijvoorbeeld op sociale media).
Je documenteert en presenteert de resultaten van projecten en acties van het Erfgoedlab.
Je volgt de ontwikkelingen en ondersteuningsmogelijkheden van dichtbij op voor collectieregistratie en digitalisering door vrijwilligersverenigingen. Je doet dat in functie van duurzaam beheer van hun collecties.
Je volgt ontwikkelingen en trends op rond online gemeenschapsvorming, crowdsourcing, visual storytelling … Je zet ze in bij de ontwikkeling en uitvoering van de digitale strategie en bij projecten van het Erfgoedlab.
Je staat het team bij met je creatieve, communicatieve en technische inzichten. Je ontwikkelt digitale strategieën en tools voor projecten en dienstverlening.
Je werkt nauw samen met de digitale strateeg van het team behoud en beheer van de Antwerpse musea, het team Marketing en Communicatie Cultuur en met overkoepelende stadsdiensten zoals Stadsmarketing en Visit Antwerpen.
Je bouwt een lokaal en bovenlokaal netwerk uit met creatieve en contentpartners.

Categorie
ICT & internet
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg