Organisatie

Stad Mechelen

Een sterk sociaal netwerk en de mogelijkheid tot lokale participatie is van groot belang voor het integratieproces van nieuwkomers. Het stimuleren van inburgeraars om via verschillende extra acties hun sociaal netwerk te versterken (bvb via een buddyproject of het doen van vrijwilligerswerk) en volwaardig te participeren aan de samenleving, vormt voortaan een 4de pijler’ in het inburgeringsbeleid.

Om het mogelijk te maken voor de inburgeraar om een geschikt aanbod te vinden, werd van de lokale besturen verwacht een samenwerking rond het participatie- en netwerktraject op te zetten op regionaal niveau. Stad Mechelen nam het initiatief om de besturen hierrond samen te brengen en werd door de lokale besturen van Rivierenland (Berlaar, Bonheiden,

Bornem, Duffel, Heist-op-den-berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek) aangeduid als host en promotor voor het regionaal netwerk vierde pijler. We werven een netwerkcooach aan die werkzaam is voor de ganse regio.

Het regionaal netwerk krijgt daarnaast professionele ondersteuning van Tweeperenboom die alle regionale netwerken begeleiden.

Functieomschrijving

Wat doe je als regionale netwerkcoach?

De netwerkcoach is de netwerker/makelaar, de aanjager, de creatieve denker, leercoach en facilitator van het proces. Zijn/haar rol is cruciaal om actoren te enthousiasmeren, de juiste partners te zoeken, het leerproces te begeleiden, het bewaken van de visie en samenwerkingsprincipes (vb. reflectie, vertrouwen, transparantie, gedeelde verantwoordelijkheid,), … Deze persoon is de spil van het netwerk en zal over het nodige dienend leiderschap en voldoende coachende kwaliteiten moeten beschikken (vb. levensdomeinen en werelden verbinden die elkaar vandaag niet kennen/vinden, de regio’s gidsen in formele en informele samenwerkingsmodus, omgaan met conflicten, …).

De netwerkcoach kan projectmatig aan de slag gaan, daar waar nodig om het aanbod concreter te maken.

 • Je organiseert een lerend netwerk waarbij verschillende gemeentes (en het middenveld) in de regio van elkaar kunnen leren en lessons learned kunnen implementeren.
 • Je ontwikkelt een systeem rond registratie en doorverwijzing dat afgestemd is op elkaar. Onthaal stopt niet bij de gemeentegrenzen maar loopt er horizontaal door.
 • Je werkt aan een horizontaal project, over de gemeentegrenzen heen; bvb Samen inburgeren
 • Je ontwikkelt een strategie om de ontwikkeling en de realisaties van het netwerk op een visuele, wervende manier te communiceren naar diverse doelgroepen (brede samenleving, lokale politiek, Vlaamse sectoren, …).
 • Je neemt deel aan het ondersteuningsaanbod voor de regionale organisatienetwerken op Vlaams niveau
 • Je bent een teamspeler en communiceert over jouw verantwoordelijkheid met de netwerkcoördinator en de betrokken partners uit de regio.

Naast de netwerkcoach wordt er ook een netwerkcoördinator voor de regio aangeworven. Meer info vind je hier. Beide functies werken onderling alvast heel goed samen, zowel intern in de regio als met externe partners.

Profiel

Wat verwachten we van jou?

 • Coachende vaardigheden: helder communiceren, kwalitatieve dialoog voeren, meervoudige partijdigheid, het beheren van groepsprocessen, omgaan met conflicten, leervragen definiëren en monitoren, …
 • Projectmatig werken
 • Flexibel om op verschillende locaties in Rivierenland aan de slag te gaan.
 • Organisatorische en administratieve vaardigheden
 • Niveau B: bachelor werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis van één of meerdere van volgende thema’s: onderwijs, senioren, diversiteit, opvoeding, armoede, gezondheid…
 • Diversiteitsdenken en interculturele communicatie zijn een vanzelfsprekendheid en een basishouding.

Aanbod

Wat mag jij verwachten?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur* op niveau B1-3
  • Budget voor deze functie is voorlopig voorzien voor 2 jaar met een mogelijke verlenging. Indien er in deze periode van 2 jaar geen extra budget wordt voorzien, wordt de opzeg gegeven.
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 18 jaar.
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 2883.19 per maand.
 • Bruto loon met 18 jaar anciënniteit in de privésector € 4441.44 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk en telewerkvergoeding

Lees ook de 5 redenen om voor Mechelen te werken en de verhalen van onze collega’s.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen