Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Provincie Oost-Vlaanderen - Monumentenwacht
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.
Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.
Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.
Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.
Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.
Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?
Functie
De wachter interieur bij Monumentenwacht staat eigenaars en beheerders van historisch waardevol patrimonium bij met raad en daad op basis van het uitvoeren van inspecties zodat zij hun erfgoedobject in goede conditie kunnen houden.
Profiel
Aanbod
Het betreft een contractuele functie in deeltijds (4/5e) verband voor de duur van de afwezigheid van de titularis wegens ziekte.
De tewerkstellingsplaats is: Leopoldskazerne, Gaspar de Craeyerstraat 2 te 9000 Gent.
Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2412,50 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.
Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.
Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.
De provincie biedt haar werknemers:
-een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
-maaltijdcheques
-gratis hospitalisatieverzekering (enkel indien langer dan 6 maand in dienst)
-gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
-flexibele werktijden
-een degelijke verlofregeling
-kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
-vorming, training en opleiding
-evenementen voor het personeel
-korting in de provinciale domeinen, musea,…
Solliciteren
Contactpersoon: personeel.teamA@oost-vlaanderen.be
Reageren voor: 25/04/2018

via https://vacatures.oost-vlaanderen.be/