Voltijds Vast


Organisatie
provincie Vlaams-Brabant
De dienst toerisme bestaat uit een 30-tal medewerkers. Deze functie is gesitueerd in de cel productontwikkeling. De cel productontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vernieuwing en kwaliteitsbewaking van toeristisch-recreatieve fiets-, wandel-, en ruiterroutes.
Functie
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vernieuwen van diverse toeristische-recreatieve fiets-, wandel-, en ruiterroutes. Anderzijds werk je mee aan gelijkaardige projecten van collega’s binnen het team.
• Je houdt alle routegebonden gegevens (trajecten, knooppunten, palen, borden, bezienswaardigheden, horeca, infokantoren) bij m.b.v. GIS (ArcGIS en EasyGIS).
• Je overlegt met partners en wegbeheerders en streeft daarbij naar het uitwerken van een zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen.
• Je staat in voor het proces van opmaak en heruitgave van routekaarten en bijhorende infogidsen (cartografie, teksten, fotografie, lay-out en druk).
• Je assisteert de coördinator routebeheer in de werkzaamheden van het meldpunt voor recreatieve routes, meer bepaald het afhandelen en opvolgen van meldingen en controles van de vrijwilligers.
• Je ondersteunt andere cellen en projecten wanneer deze te maken hebben met routegebonden producten, zoals het ontwikkelen van kaarten voor bovenlokale themaroutes op de netwerken in functie van regiowerking, projecten en marketingcampagnes.
Profiel
• Je hebt een bachelorsdiploma.
• Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
• Je hebt organisatietalent, waardoor je projecten of activiteiten optimaal aanpakt en opvolgt. Je houdt hierbij rekening met de impact op andere activiteiten van de dienst of andere beleidsdomeinen. Je werkt projectmatig en je hebt oog voor samenwerking met collega’s en partners.
• Je hebt kennis van GIS (geografische informatiesystemen).
• Affiniteit met de regelgeving van toerisme is een pluspunt.
• Je kan je uitdrukken zodat het publiek tot wie je je richt jou begrijpt.
• Je blijft op de hoogte van nieuwe tendensen wat betreft de sector toerisme en GIS.
• Je ontwikkelt je binnen je eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken.
• Je kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen.
• Je neemt het initiatief om zowel reactief als structureel, problemen binnen je eigen takendomein op te lossen.
• Je bent flexibel in je takenpakket, zodat je doelgericht (sneller, efficiënter) opdrachten tot een goed einde kan brengen.
Aanbod
• Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,49 en € 3256,16.
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2802,95 en € 3688,45.
Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de
€ 3716,34 en € 4064,97.
Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
• Voltijdse vervangingsovereenkomst.
• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is Leuven, vlakbij het treinstation en de bushalte.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
• Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
• Diverse opleidingsmogelijkheden.
• Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
• Corporate Benefits.
Solliciteren
Contactpersoon: Procedure: Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be
Reageren voor: 13/02/2018

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 13 februari 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Je selecteert hiervoor na het inloggen de vacature “deskundige toerisme productontwikkeling”. Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).