Organisatie

muziekclub N9
Muziekclub N9 (Eeklo) is al 40 jaar een vaste waarde in het Vlaamse cultuurlandschap. N9 organiseert clubconcerten, de festivals Helden in het Park en Herbakkersfestival en muzikale workshops. Daarnaast is de organisatie betrokken bij heel wat evenementen en projecten in de ruime regio.

Functieomschrijving

Gezocht: medewerker licht- en geluidstechniek en productie Doel van de functie: • Licht- en geluidstechniek bij de concertwerking • Ontvangst van artiesten • Instaan voor de productie van de concerten, festivals en projecten • Hulp bij invulling/programmering van de concertwerking • Ondersteunende diensten algemene werking Context / omgeving: - Heeft voeling met de muzieksector - Rapporteert aan, overlegt met en werkt onder het gezag van de algemeen coördinator - Rapporteert aan en overlegt met de deelverantwoordelijken - Werkt zowel zelfstandig als in team - Avond- en weekendwerk maken een wezenlijk onderdeel uit van het werk Kernresultatengebied - Licht- en geluidstechniek concertwerking, projecten, repetities… o Verzorgt de geluidsversterking (front / podium) en/of de podiumverlichting van de concerten met de inhouse installatie(s) o Vraagt riders (geluid en licht) op, leeft die na en zorgt voor eventuele bijkomend materiaal (bestellen, ophalen, terugbrengen…) en houdt hierbij rekening met  Budgetten  Overleg met coördinator en andere personeelsleden  Goedkeuring door coördinator o Is aanwezig van bij de aankomst van de artiesten tot het einde van het concert o Zet het materiaal klaar en bergt het terug op o Controleert regelmatig het aanwezige materiaal o Onderhoudt de contacten met de ploeg technische vrijwilligers o Staat in voor de concrete planning en praktische realisatie voor Helden in het Park en Herbakkersfestival:  Het werven van en taakverdeling voor de technische vrijwilligers  De inrichting van het technische gedeelte en de coördinatie ervan (podium, licht, geluid, ...) - Productie: o Onderhouden en verder uitbouwen van een netwerk en samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties, … o Mee instaan voor de vormgeving van de projectwerking, in nauw overleg met de algemeen coördinator en de andere personeelsleden o Het geven van nieuwe impulsen ter zake o Voorbereiding  Bijwonen vergaderingen  Voorstellen doen voor invulling projecten  Overleg met partnerorganisaties o Instaan voor de coördinatie en de praktische realisatie van de concerten en projecten:  Bijhouden draaiboeken  Opvolgen bestelling en levering materiaal  Opvolgen opzetten ruimtes en materiaal  Opvolging vervoer, catering en overnachting artiesten - Ontvangst artiesten o Is aanwezig bij aankomst van de artiesten o Staat in voor hulp bij in- en uitladen materiaal o Verzorgt de soundcheck - Ondersteunende diensten algemene werking o Bijwonen personeelsoverleg o Inbreng in opmaak meerjarige aanvraag, actieplan en activiteitenverslag (binnen het kunstendecreet) o Volgen van bijscholing, eigen aan de functie o Volgen van overleg bij derden, eigen aan de functie o Praktische hulp bij de uitvoer van de concert- en cursuswerking, ten einde het contact met de bezoekers te onderhouden o Operationeel bijspringen waar nodig o Hulp bij de concertreeks Helden in het Park en Herbakkersfestival - Evoluties o Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen in het eigen vakdomein teneinde deze tijdig te incorporeren in de eigen werkzaamheden

Profiel

Profiel / Vaardigheden specifiek 1. Praktisch ingesteld 2. Kennis van techniek en meer bepaald licht- en geluidstechniek 3. Kennis Nederlands en Engels, kennis Frans strekt tot aanbeveling 4. Kan nauwgezet en accuraat werken 5. Kan zorgvuldig plannen en organiseren 6. Is flexibel en stressbestendig 7. Neemt verantwoordelijkheid voor de toevertrouwde deelfacetten van de werking 8. Voert de missie en visie van de organisatie uit (meerjarenplan, actieplan) 9. Is creatief, ontwikkelt zelf ideeën en speelt creatief in op de input van de buitenwereld Profiel / Vaardigheden algemeen 1. Kan zowel zelfstandig werken als in team functioneren 2. Is sociaal en communicatief 3. Heeft respect voor ieders eigenheid 4. Kan mondeling en schriftelijk rapporteren 5. Heeft respect voor de hiërarchie 6. Laat het algemeen belang primeren op het individueel belang 7. Kan discreet omgaan met informatie van bezoekers 8. Kan probleemoplossend denken en werken 9. Is open minded, multicultureel en ecologisch ingesteld 10. Genoot een hogere technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring 11. Enige werkervaring in de sector is een pluspunt Plaats in de organisatie: Je maakt deel uit van het team en werkt onder supervisie van de algemeen coördinator.

Aanbod

Aanbod: • Halftijds tijdelijk contract (tot 30 juni 2019) met optie op een voltijds contract van onbepaalde duur • Verloning volgens PC 304, CAO podiumkunsten • Indiensttreding voorzien vanaf maart 2019
Categorie
Techniek en productie
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen