Organisatie

Brik - Student in Brussel

Brik – student in Brussel vzw is een samenwerkingsverband van de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel (Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel, Odisee, LUCA – School of Arts en KU Leuven – campussen Brussel). We werken aan de promotie van Brussel als aantrekkelijke leef- en studentenstad en behartigen de belangen van het hoger onderwijs in onze hoofdstad. Aan de studenten bieden we een brede waaier aan diensten: informatie, huisvesting, mobiliteit, evenementen en zoveel meer.

Voor de versterking van de cel Communicatie & Events is Brik op zoek naar een medewerker met ervaring in projectmanagement.

Functieomschrijving

Je helpt pas afgestudeerde studenten met het uitbouwen van hun volwassen leven in Brussel. Je verzamelt en verspreidt praktische informatie over wonen, werken en leven in Brussel. Je bouwt kennis op en zet die in om Brussel bij de studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs te promoten als woon, werk- en leefstad.

Dit omvat o.m.:

 • Je onderzoekt waarom studenten na het behalen van hun diploma voor Brussel willen kiezen als woon-, leef, en/of werkstad. Je gaat na welke kennis hierover reeds beschikbaar is en vult deze met kennis die je zelf opbouwt.
 • Je bundelt en verspreidt praktische informatie die pas afgestudeerden nodig hebben bij de start van hun zelfstandige leven. Je toont hen zo de weg in het administratieve, professionele en sociale leven in de hoofdstad.
 • Je werkt een strategie uit om deze doelgroep te kunnen bereiken. Je houdt daarbij rekening met de grote diversiteit onder de studenten van het hoger Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
 • Je organiseert activiteiten voor pas afgestudeerde studenten waar informatie over leven, werken en wonen in Brussel gedeeld kan worden.
 • Je onderzoekt wat de belangrijkste bezorgdheden zijn voor pas afgestudeerden. Je denkt na over hoe deze verholpen kunnen worden en brengt daar advies over uit.
 • Je beheert het budget voor dit project en zet het op de best mogelijke manier in. Je zorgt ervoor dat dit niet overschreden wordt.
 • Je evalueert jouw projecten, rapporteert over de voortgang en stuurt bij waar nodig.

Je draagt bij aan het vlot verloop van de werking van de cel Communicatie & Events. Dit houdt in dat je de collega’s tijdens piekmomenten bijstaat in het voorbereiden en het opzetten van andere projecten.

Profiel


Vereisten

 • Je kan degelijk plannen en opvolgen, waarbij je punctueel te werk gaat
 • Je neemt je verantwoordelijkheid om jouw taken correct en precies tot een goede einde te brengen.
 • Je kan ideeën ontwikkelen die je project sterker maken en helpen om je doelen te behalen.
 • Je bent vlot aanspreekbaar voor collega’s, studenten en partners.
 • Je blijft kalm, ook als je onder druk staat.
 • Je kan problemen oplossen, ziet kansen en neemt initiatief.
 • Je werkt graag samen met collega's aan een gemeenschappelijk resultaat.
 • Je houdt van Brussel en hebt voeling met het hoger onderwijs in Brussel.
 • Nederlands is de werktaal.

Pluspunten

 • Je kan behoorlijk communiceren in het Frans en het Engels.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van evaluaties en rapporten en kan heldere en vlot leesbare teksten schrijven voor websites, infobrochures en persmededelingen.

Aanbod

Een halftijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur met een aantrekkelijk verloningspakket en extralegale voordelen, volgens bediendecontract.

 • 100% vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer/fiets)
 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Gsm-toestel en -abonnement
 • Structureel telewerk mogelijk
 • Datum indiensttreding in onderling overleg te bepalen

Brik – student in Brussel vzw investeert actief in haar medewerkers en hecht belang aan zelfontplooiing en levenslang leren. We bieden opleidingen aan op basis van de functievereisten en de individuele ambities van onze medewerkers.

Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest