Organisatie

Huis van Vrede vzw

Vzw Huis van Vrede richt zich tot thuislozen in de regio Brussel die vrijwillig kiezen voor een begeleiding. Huis van Vrede biedt aan zijn cliënten: individuele hulpverlening op maat (huisbezoeken, psychosociale gesprekken, administratieve ondersteuning, budgetbegeleiding, aanleren van woonvaardigheden, harmreduction…), groepsactiviteiten, permanentie, ontmoetingsruimte, een warme thuis.

Functieomschrijving

 • Als maatschappelijk werker zorg je voor een integrale, individuele begeleiding op maat van de cliënt. Je ondersteunt en begeleidt de cliënten op verschillende levensdomeinen (via huisbezoeken, psychosociale gesprekken, administratieve en/of budgettaire ondersteuning, het zoeken van een dagbesteding, …).
  • Je zoekt samen met de cliënt naar hun motivatie en sterkte om de gesignaleerde problemen aan te pakken en onderzoekt hoe de cliënt zijn leefsituatie wil verbeteren.

  • Je bent verantwoordelijk voor de woonbegeleiding van huurders en faciliteert hun relatie met verhuurders, eigenaars en/of andere woonactoren.

  • Je doet aan huisbezoeken bij de cliënt en begeleidt de cliënt naar afspraken met derden indien nodig.

  • Je houdt het dossier van een individuele begeleiding grondig bij. Dit omvat zowel informatieve gegevens en het inhoudelijke verloop als de administratie en registratie van cliëntcontacten.

 • Wekelijks kom je met het team samen voor verslaggeving en om de begeleidingen van jou of je collega’s te bespreken. Verder engageer je je voor een continue vorming betreffende thema’s rond dak- en thuisloosheid en sociale hulpverlening via opleidingen, studiedagen e.a. en neem je deel aan interne en/of externe werkgroepen die deze thema’s behandelen.

 • Je ondersteunt ook samen met de collega’s het collectieve luik van onze dienst. Een keer per week sta je in voor de permanentie. Je overziet mee de ontmoetingsruimte en zorgt voor een goed beheer ervan. (Twee)maandelijks ben je op maandagmiddag de lunchverantwoordelijke en leidt je het gezamenlijk eetmoment in goede banen. Daarnaast neem je deel aan en begeleid je groepsactiviteiten zoals de vakantie of feesten (al dan niet tijdens feestdagen).

 • Elk teamlid neemt verder verantwoordelijkheden op in het reilen en zeilen van de organisatie zoals het coachen van vrijwilligers, bijdragen aan de nieuwsbrief e.a.

Huis van Vrede is een participatieve organisatie en betrekt haar medewerkers, individueel en collectief, bij de organisatie van haar werking. Alle medewerkers onderschrijven deze visie en nemen hun verantwoordelijkheid hierin.


Profiel

 • Integer, geëngageerd en respectvolle omgang met mensen

 • Sterke communicatieve en administratieve vaardigheden

 • Proactief en mobiel

 • Verantwoordelijkheidszin

 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

 • Interesse voor de Brusselse grootstedelijke gevoeligheden betreffende de thuislozenproblematiek

 • Bachelor sociale wetenschappen

 • Tweetaligheid (Nederlands en Frans)

 • Ervaring in het werkveld en verslavingsproblematiek is een pluspunt

Aanbod

 • Contract 1 VTE onbepaalde duur

 • Paritair subcomité 319.00 loonbarema 4

 • Maaltijdcheques

 • 100% terugbetaling woon- werkverkeer: openbaar vervoer, kilometervergoeding met de fiets

 • Indiensttreding zo snel mogelijk

Solliciteren

Gelieve uw sollicitatiebrief en cv vóór 19 april 2024 te verzenden naar:
vzw Huis van Vrede
Tav Marie-Alice Janssens, coördinator
coordinatie@huisvanvrede.be

Meer informatie: 0493/51.32.03


Reageren voor: 19/04/2024
Solliciteren

Gelieve uw sollicitatiebrief en cv vóór 19 april 2024 te verzenden naar:
vzw Huis van Vrede
Tav Marie-Alice Janssens, coördinator
coordinatie@huisvanvrede.be

Meer informatie: 0493/51.32.03


Reageren voor: 19/04/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest