Profiel

Wie zoeken we?
Je beschikt over een diploma hoger onderwijs van het lange of het korte type – logopedie
Competentieprofiel
Waardegebonden competenties
− dienstbaar zijn
− integer handelen
− betrokken zijn
Niveaugebonden competenties
Interactief gedrag
- mondeling vaardig zijn
- schriftelijk vaardig zijn
- samenwerken
Omgaan met informatie
- problemen analyseren
- oordelen vormen
Probleemoplossend gedrag
- resultaatsgericht handelen
- klantgericht handelen
Beheersmatig gedrag
- plannen en organiseren
- opvolgen van taken en processen
Functiegebonden competenties
- Je kan cultuursensitief handelen en bent discreet
- Je bent een vlotte teamplayer
- Je kan zelfstandig werken
Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Organisatie

VGC

Aanbod

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur, (in afwachting van een selectieprocedure voor een invulling van onbepaalde duur) van 1 augustus 2021 tot en met 31 januari 2022
− Loonschaal B111 - deskundige.
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Functieomschrijving

Als deskundige-logopedist(e) zorg je mee voor het paramedisch handelen binnen een multidisciplinair team. Je voert onderzoeken uit bij de doelgroep van het CAR De Poolster naar spraak-, taal- en ontwikkelingsstoornissen. Je licht deze aspecten toe aan ouders, therapeuten, leerkrachten en andere betrokkenen en verwijzers. Je behandelt de doelgroep bij wie voormelde problematieken werden gediagnosticeerd. Je stelt een diagnose die opgenomen wordt in een multidisciplinair verslag.
Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden zodat de operationele doelstellingen van het CAR De Poolster bereikt worden.


Opdrachten:
Je komt in hoofdzaak terecht in het Team leer- en ontwikkelingsstoornissen.
Als logopediste in dit team ben je verantwoordelijk voor:
− het onderzoeken en behandelen van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
− het onderzoeken en behandelen van kinderen met ontwikkelingsstoornissen
− het onderzoeken en behandelen van lagere school kinderen met lees-, spellings- en rekenproblemen
− het opstellen van een multidisciplinair verslag met behulp van ICF;
− het formuleren van een advies in overleg met andere disciplines;
− het doorgeven/rapporteren van gegevens verkregen van ouders, hulpvragers en betrokken instanties aan de betrokken therapeuten/ team leer- en ontwikkelingsstoornissen;
− het bespreken van de testresultaten met de betrokken therapeuten/team leer- en ontwikkelingsstoornissen;
− het samenwerken met verwijzende en betrokken instanties (overleg, informatie geven);
− het overleggen met en informeren van ouders en hun omgeving.


Solliciteren

Hoe solliciteren?
Stel je kandidaat en stuur ons zo snel mogelijk je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma ten laatste op 11 juli 2021.
Dat kan:
Via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘deskundige logopedist’

Voor meer informatie over het revalidatiecentrum De Poolster, surf naar de website www.depoolster.be

Reageren voor: 31/08/2021
Solliciteren

Hoe solliciteren?
Stel je kandidaat en stuur ons zo snel mogelijk je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma ten laatste op 11 juli 2021.
Dat kan:
Via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘deskundige logopedist’

Voor meer informatie over het revalidatiecentrum De Poolster, surf naar de website www.depoolster.be

Reageren voor: 31/08/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest