Organisatie

Cultuurconnect

Om ons Bestuursorgaan te versterken, zoeken we met Cultuurconnect vzw een enthousiaste en gedreven bestuurder (m/v/x) met kennis van innovatieprocessen, ondernemerschap en affiniteit met jongeren(cultuur) en twee nieuwe bestuurders (m/v/x) met kennis en ervaring in de sector van de cultuur- en gemeenschapscentra. Open oproep tot kandidaatstelling.

Cultuurconnect is een organisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid het gemeentelijke cultuurbeleid en haar instellingen (met klemtoon op bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra) ondersteunt en begeleidt in het scherpstellen en waarmaken van hun doelen in de digitale samenleving. We werken samen met steden en gemeenten innovatieve ideeën uit tot duurzame digitale diensten die bijdragen aan de optimalisering, innovatie en rolvernieuwing van de publiekswerking en back-office werkprocessen van lokale cultuuractoren. We willen hiermee het publiek aanzetten om binnen een digitale context op nieuwe manieren cultuur te ontdekken en te beleven. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, kiest Cultuurconnect voor cocreatie met het werkveld en samenwerking met tal van partners binnen en buiten de ruime cultuursector.

Lees meer over Cultuurconnect.

Functieomschrijving

Nieuwe bestuurders

Cultuurconnect staat voor grote uitdagingen: de groeipijnen van een middelgrote organisatie (een 50-tal medewerkers) door toevoeging van nieuwe opdrachten en personeel, de opschaling en uitrol van verschillende grote sectorale diensten (bv. gedeeld ticketingsysteem), de versterkte inzet op innovatie en de stapsgewijze verbreding van de werking met verbindingen naar andere cultuurdomeinen.

We streven naar zorgvuldig samengestelde bestuursorganen afgestemd op de missie, doelen en uitdagingen van de organisatie en aangepast aan de bijzondere rol die de bestuursorganen binnen de organisatie vervullen. We zoeken daarbij in voldoende mate een buitenstaandersblik (het is moeilijk het etiket op de fles te lezen als je er zelf in zit).

Profiel

Bestuurders beantwoorden aan volgende kenmerken:

- zijn enthousiast over de missie en opdracht van Cultuurconnect
- voegen strategische waarde toe aan de organisatie
- hebben een hart voor cultuur en oog voor het publiek
- denken mee met het management, niet noodzakelijk zoals het management
- hebben ervaring en expertise en zijn bereid die te delen
- hebben goede luistervaardigheden
- zetelen in het Bestuursorgaan ten persoonlijke titel
- zijn bereid om abstractie te maken van de eigen professionele achtergrond
- hebben sterke analytische vaardigheden
- geven vertrouwen aan het management voor de operationele bedrijfsvoering
- zijn bereid en in de mogelijkheid om tijd te investeren om de vergaderingen bij te wonen en goed voor te bereiden.

Profiel A - 1 vacante plek
Cultuurconnect wenst het Bestuursorgaan inhoudelijk te versterken met een nieuw lid van buiten het werkveld, met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden:

- een versneller, een entrepreneur met neus voor strategische kansen en groei
- een domeinexpert met diepe kennis van (digitale) innovatie, human centered design, value proposition design
- een kenner van jongeren(cultuur)

Profiel B - 2 vacante plekken
Cultuurconnect wenst het Bestuursorgaan inhoudelijk te versterken met twee nieuwe leden met kennis en ervaring van de sector van de cultuur- en gemeenschapscentra, complementair en versterkend aan de kennis en ervaring van de andere leden:

- een kenner van de wereld van de cultuur- en gemeenschapscentra, hun lokale verankering en opdracht, specifieke werkprocessen, uitdagingen ...
- een domeinexpert met goede kennis van het culturele ecosysteem waarbinnen cultuur- en gemeenschapscentra opereren (makers, bookers, cultuureducatieve organisaties ...)

Aanbod

Bij Cultuurconnect kom je terecht in een warm team van gemotiveerde collega’s met een hart voor de bibliotheeksector én voor elkaar. Het Bestuursorgaan bestaat uit een 10-tal leden. Daarnaast woont de directie standaard de bestuursvergaderingen bij.

Het Bestuursorgaan bepaalt, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid van Cultuurconnect. Het Bestuursorgaan neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit te garanderen en de subsidieovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren.

Het Bestuursorgaan vergaderde in de afgelopen jaren minimaal acht keer per kalenderjaar.

Het betreft een onbezoldigd mandaat. De leden krijgen een onkostenvergoeding (openbaar vervoer of kilometervergoeding) voor effectief bijgewoonde vergaderingen. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Categorie
Andere
Type
Vrijwilligerwerk
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest