Profiel

Les geven in


Nederlands


 • Leraar 3de graad secundair onderwijs - ASO-KSO-TSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Jobgerelateerde competenties


 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen

  De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren

 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...

Persoonsgebonden competenties


 • Leervermogen hebben

 • Regels en afspraken nakomen

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

 • Omgaan met stress

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 • Zelfstandig werken

 • Contactvaardig zijn

 • Samenwerken als hecht team

 • Creatief denken (Inventiviteit)

Organisatie

Sint-Guido-Instituut Anderlecht
SGI is een Brusselse school met een zeer divers publiek. Vandaar dat we mee zijn met innovatieve onderwijsmethoden die ons onderwijs versterken, zoals projectwerking, co-teaching en aandacht voor feedback. Wij bieden een sterke aanvangsbegeleiding en verwelkomen je in een ondersteunend team van collega's. Tegelijkertijd verwachten we een engagement van elk personeelslid in professionalisering en het aansluiten bij professionele leergemeenschappen op school.

Aanbod

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

 • Contract van bepaalde duur - van 20 januari 2021 tot 30 juni 2021

 • Voltijds

 • Dagwerk
 • Vereiste studies: Master Taal- en letterkunde

Functieomschrijving

Leraar master Nederlands


fulltime 3de graad ASO/TSO

Solliciteren

Via e-mail: sollicitaties@sintguido.be

Contact: Mevr. Candide Behets

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Reageren voor: 31/03/2021
Solliciteren

Via e-mail: sollicitaties@sintguido.be

Contact: Mevr. Candide Behets

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Reageren voor: 31/03/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest