Organisatie

leersteuncentrum Kasterlinden

Leersteuncentrum Kasterlinden biedt ondersteuning in scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen. We bieden leersteun op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leersteun kan leerkracht-, schoolteam- en leerlinggericht ingezet worden.

We versterken de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur. We zetten in op maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen.

Functieomschrijving

Als leerondersteuner maak je schoolteams en leerkrachten vaardiger in de omgang met leerlingen (kleuter, lager en secundair) met specifieke onderwijsbehoeften. Je werkt samen met leerkrachten(teams) in het gewoon onderwijs om een antwoord te bieden op ondersteuningsvragen van leerkrachten, leerkrachtenteams en leerlingen.

Je gaat aan de slag met de leervragen van leerkrachten en gaat samen op zoek naar gepaste ondersteuningsacties op leerkracht-, school- en leerlingniveau. Zo help je leerkrachten in de ontwikkeling van hun handelingsbekwaamheid in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier versterk je mee het zorgbeleid van scholen. Dit doe je zowel in de klas, op de klasvloer, als erbuiten.

Je maakt deel uit van een regioteam van leersteuncentrum Kasterlinden. Je beschikt over kennis en ervaring in het (buitengewoon) onderwijs, de verschillende doelgroepen en ook in het coachen van leerkrachten en begeleiden van leerlingen of bent bereid je hierin te professionaliseren.

Je hebt een passie voor inclusief onderwijs.

De focus wordt gelegd op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. De samenwerking situeert zich op team-, leerkracht- en leerlingniveau. Je bent bereid expertise te verwerven in 2 of 3 van de kleine types (type 2, type 4, type 6, type 7aud/stos) of de brede types (type ba, type 3, type 9)


Bekijk de bijlage voor een snelle blik op onze werking en visie

Check onze website voor meer informatie over onze visie https://www.leersteuncentrum-k...

Bekijk onze filmpje via https://www.leersteuncentrum-kasterlinden.be/visie-en-werking

Profiel

Volgende compententies zijn een meerwaarde in de job als leerondersteuner:

 • een hart voor inclusie
 • verbindend communiceren
 • out-of-the box denken
 • teamplayer, samenwerken
 • oplossingsgericht werken
 • procesgericht denken en handelen
 • flexibiliteit
 • handelingsgericht werken
 • plannen en organiseren
 • zelfstandig met verantwoordelijkheidszin
 • leergierig
 • proactieve en reflectieve houding
 • coachende vaardigheden

Er zijn verschillende opleidingen die een mooie voorbereiding zijn voor de job als leerondersteuner, bv. leerkracht kleuter-, lager- of secundair onderwijs, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, orthopedagogie, psychologie, sociaal werk, gezinswetenschappen, ...

Ervaring in coachende vaardigheden, kennis van het onderwijssysteem en/of doelgroepexpertise is een meerwaarde, maar geen vereiste.

Aanbod

We zoeken voltijdse en deeltijdse leerondersteuners

Een voltijdse opdracht omvat 36 klokuren, dit omvat een schoolopdracht van 22 lestijden die aangevuld wordt met overlegmomenten, professionaliseringsmogelijkheden, coaching, voorbereidingen en administratie

Verloning volgens loonbarema 148 (ambt leerondersteuner)

Datum indiensttreding : 1/9/2023 (beschikbaar vanaf 28/8/2023) of zo snel mogelijk

U heeft recht op een verplaatsingsvergoeding tijdens het uitoefenen van de job

U heeft recht op een hospitalisatieverzekering, bij een opdracht > 6 maanden

U heeft recht op een ipad en gsm tijdens het uitoefenen van de job

We bieden een uitgebreide aanvangsbegeleiding en professionaliseringsaanbod om te groeien in je rol als coach-ondersteuner binnen het inclusief onderwijs en op maat van jouw eigen groeitraject

We bieden een gevarieerde job met veel flexibiliteit: in ruil voor een hoge inzet en plichtsbewuste, professionele houding, geven we jou veel autonomie en verantwoordelijkheden

Je komt terecht in een enthousiast team en warm team, waar loyaliteit, veiligheid, samenwerken en een positieve teamsfeer centraal staat

Wekelijks is er een team- of doelgroepoverleg

Ons leersteuncentrum is gelegen in Sint Agatha-Berchem, onze leerondersteuners zijn werkzaam in de brede regio van Brussel en de gemeentes langs de Westkant van Brussel. Check onze verschillende vacatures via https://www.kasterlinden.be/leersteuncentrum/solliciteren

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest