Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
vzw Sint-Goedele Brussel
Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt.
De vzw Sint-Goedele Brussel rekruteert een enthousiast team van leerkrachten om de opstart van deze beide Tienerscholen goed voor te bereiden.
Functie
De Tienerschool brengt leerlingen van de derde graad lager en de eerste graad secundair samen in één doorlopende leerlijn. Aan de hand van 4 schooleigen leerlijnen bereiden we elke jonge tiener voor op een bewuste studiekeuze voor de tweede graad secundair. Daartoe focust de Tienerschool op:
• communicatie;
• zelfsturing;
• talentontdekking;
• samenwerking.
Leerlingen doorlopen een kerncurriculum met de basisleerstof, een thematisch curriculum waarin vakoverstijgend gewerkt wordt, en een persoonlijk curriculum met ruimte voor differentiatie, verkenning, remediëring en uitbreiding.
Het vak Natuurwetenschappen is opgenomen in het thematische curriculum. Dat wilt zeggen dat je de leerplandoelen van jouw vak verwezenlijkt in projecten waarin ook de doelen van techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, PO en MO samenkomen, daar waar dat relevant is en een meerwaarde biedt voor het leerproces van de leerling.
Profiel
Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs van bachelor Natuurwetenschappen of master en over een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je bezit bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing. Een ruime onderwijservaring vormt zeker een meerwaarde.
Jobgerelateerde competenties
• de toepassing van het interne reglement, de veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels controleren;
• de veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal nakijken;
• pedagogische methodieken toepassen;
• basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …);
• de ouders en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind;
• het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...);
• het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...);
• klassenraden, ... organiseren en voorzitten;
• leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...;
• pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren;
• leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen;
• deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling;
• informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...).
Persoonsgebonden competenties
• leervermogen hebben;
• resultaatgerichtheid;
• zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
• plannen (= ordenen);
• samenwerken als hecht team;
• creatief denken (Inventiviteit);
• zelfstandig werken;
• omgaan met stress;
• contactvaardig zijn;
• regels en afspraken nakomen;
• zin voor nauwkeurigheid hebben.
Talenkennis
• Nederlands (zeer goed)

Je profiel komt in zeer grote mate overeen met de hierboven beschreven competenties en je kan helder formuleren op welke punten er voor jou nog positieve evolutie mogelijk is.
Aanbod
Voor het volgende schooljaar bieden wij je een stevig omkaderde opleiding tot expert-leerkracht voor de Tienerschool. Daarna werk je samen met je collega’s tijdens masterclasses, workshops en ontwikkelmomenten concrete thema’s voor de Tienerschool uit en verfijn je het draaiboek in detail. Deze opleiding neemt een halve dag per week in.
De andere halve dag draai je al mee in Tienerschool Anderlecht en waak je mee over het feit dat de leerplandoelen van Natuurwetenschappen op een kwalitatieve manier aan bod komen in het curriculum van de leerlingen.
Bij positieve evaluatie heb je vooruitzicht op voltijdse tewerkstelling in de Tienerschool van Anderlecht en/of Schaarbeek.
Je beseft dat het programma van de Tienerschool staat of valt met het engagement van de leerkrachten. Een voltijdse tewerkstelling in de Tienerschool betekent dat je 38 uren aanwezig bent op de school en dat die tijd bestaat uit: les geven, overleg met collega’s, voorbereidingswerk, (schoolinterne) professionalisering en verbeterwerk, gesprekken met ouders en schoolpartners, prospectie,...
Solliciteren
Contactpersoon: Frieda Luppens
Reageren voor: 23/06/2018

Je stuurt je motivatiebrief met cv per post naar Frieda Luppens, Verheydenstraat 39 te 1070 Anderlecht of per mail naar info@tienerschool.brussels