Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 Brusselse gemeenschapscentra vormen. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de festivals Vrouwenlente of Bewogen). Neem zeker een kijkje op www.n22.brussels, de koepelsite van de centra.

Jij komt terecht bij GC De Linde, het gemeenschapscentrum in Haren. Het gemeenschapscentrum is een ontmoetingsplek voor de diverse inwoners van Haren, die er activiteiten organiseren, les volgen, sporten, theater en film bijwonen. De Linde zet zich ook buiten zijn muren in om samen met verschillende partners het Harense wijkgevoel te stimuleren.

Functieomschrijving

Als deskundige ben je mee verantwoordelijk voor de kinderwerking en het verbreden van het netwerk rond de kinderwerking. Je helpt mee aan de organisatie van de speelweken en de (kinder)activiteiten van gemeenschapscentrum De Linde (Haren).

Je staat mee in voor het coördineren, plannen, voorbereiden, organiseren, opvolgen en evalueren van de kinder- en jeugdwerking:

 • Je bedenkt nieuwe concepten, projecten en activiteiten en werkt deze uit voor de kinderwerking.
 • Je organiseert met je collega sociaal-cultureel werker de familie-events.

Je bouwt een netwerk uit met partnerorganisaties en bouwt contacten uit die relevant zijn voor het gemeenschapscentrum en de eigen werking:

 • Je legt gemakkelijk contacten met buurtbewoners, gebruikers, partners … Je gaat actief op zoek naar bestaande (in)formele netwerken. Je overlegt regelmatig met de verschillende lokale partners in functie van de kinderwerking.
 • Je werft actief deelnemers, eventueel monitoren en animatoren voor activiteiten.

Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. jeugdwerk, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke (lokaal cultuurbeleid) en hoofdstedelijke actoren:

 • Je neemt actief deel aan regionaal en hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale jeugdwerking.
 • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw van het gemeenschapscentrum.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.

Je bent inzetbaar in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.
 • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.
 • Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.
 • Je bent betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan.

Profiel

Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • netwerken
 • creatief handelen
 • flexibel reageren
 • omgaan met diversiteit
 • kennis van de Brusselse socio-culturele en jeugdwerk context is een pluspunt
 • bereid zijn om af en toe ’s avonds te werken en in het weekend

Aanbod

Ons aanbod

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal B111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
 • Ontdek ze allemaal in onze infobundel
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest