Profiel

Persoonlijke competenties


 • Je onderschrijft en draagt de missie van Oxfam België uit

 • Je kan vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren

 • Je bent thuis in de leefwereld van jongeren en werkt graag met hen samen

 • Je bent sterk in netwerken en samenwerken

 • Je bent communicatief sterk, mondeling maar ook schriftelijk

 • Je bent een goede organisator, je bent dynamisch en durft nieuwe initiatieven te nemen

 • Je kan verandering mogelijk maken

 • Je hebt ervaring in begeleidings- en vormingswerk (spreken voor groepen, uitwerken van tools)

Kennis en vaardigheden


 • Je hebt kennis van courante softwarepakketten en kent je weg op sociale media.

 • Je bent vertrouwd met eerlijke handel, mondiale thema's en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Opleiding en ervaring


 • Je hebt minstens een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met vrijwilligerswerking

Organisatie

Oxfam-Wereldwinkels VZW

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede en ongelijkheid.

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering om kwetsbare gemeenschappen in staat te stellen hun lot in eigen handen te nemen. Oxfam België richt zich op een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en het bewustzijn te vergroten. Met een netwerk van bijna 250 winkels promoot Oxfam België ook eerlijke en duurzame handel en ondersteunt het de circulaire en sociale economie.

Aanbod

 • Je komt terecht in een aangename werksfeer en een professionele organisatie in volle transformatie

 • Verloning op ngo-niveau (halftijds brutoloon op 0 jaar anciënniteit: € 1.157,09– met 10 jaar anciënniteit: € 1.499,92). Relevante anciënniteit wordt in onderling overleg overgenomen.

 • Je werkt halftijds, met een gemiddelde werkweek van 19u en occasioneel avond- en weekendwerk.

 • Binnen de organisatie is er een flexibele werkurenregeling. Overuren worden gecompenseerd.

 • Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en fietsvergoeding), hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, ecocheques en 3 extra verlofdagen bovenop het wettelijk verlof.

 • Je krijgt opleidingskansen binnen je vakgebied.

 • We bieden een contract van onbepaalde duur.

 • Indiensttreding voorzien begin april 2021.

Functieomschrijving

Zij/hij houdt van uitdagingen, blinkt uit in het geven van vorming, is vertrouwd met het coachen van vrijwilligers en jongeren en in het organiseren van acties en campagnes. In samenspraak met de educatieve vrijwilligers en in samenwerking met het nationaal secretariaat en andere lokale educatieve beroepskrachten zorgt de medewerker voor een vlot verloop van de educatieve werking in Antwerpen.JOUW TAKEN


Je coördineert de uitbouw van een sterke jongerenwerking en de versteviging van de bestaande scholenwerking.


 • Je bent verantwoordelijk voor educatieve projecten, acties en campagnes rond eerlijke handel en een duurzame economie.

 • Als facilitator zorg je voor de ondersteuning, de versterking en de coördinatie van de educatieve vrijwilligers (m/v).

 • Je werkt een educatief en actieaanbod uit voor jongeren(organisaties) en scholen en je geeft zelf ook vorming.

 • Je bent betrokken bij de opzet van een belevingscentrum (breed samenwerkingsverband) rond rechtvaardige handel en duurzame economie:
  • Je bouwt contacten uit, je werkt samen met partnerorganisaties en lokale overheden aan projecten en evenementen.

  • Je houdt actief voeling met maatschappelijke tendensen en kan deze vertalen naar acties/vormingen.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen