Profiel

Kennis en ervaring
• ervaring met jeugdwerk(methodieken)
• inzicht in de leefwereld van kinderen en tieners (cultureel, sociaal,…)
• oog voor talentontwikkeling
• spelmethodologie en creatieve technieken

Vaardigheden
• zelfstandig werken: structuur aanbrengen in de eigen taken
• plannen en organiseren: doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven
• jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven
• netwerken kunnen opbouwen en onderhouden
• samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
• Conflicthantering: op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen
• Probleemanalyse: Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien

Houding en gedrag
• inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
• flexibel: zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.
• voorbeeldfunctie
• loyaal
• vasthoudendheid: volhardend zijn en bij tegenslag vasthouden aan de ingezette koers.
• sportief
• flexibele houding tav avond en weekendwerk

Organisatie

JES vzw
JES vzw Antwerpen

Aanbod


• een voltijds contract van onbepaalde duur;
• Barema PC 329
• Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
• Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
• Professionele ontwikkelingskansen in een dynamische organisatie.
• Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren, flexibele recuperatie overuren
• Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job

Functieomschrijving

• Verdere uitbouw van het (vindplaatsgerichte) jeugdwerk
o Doelgroep opzoeken op de plaatsen waar ze zich bevinden
o Contact krijgen en kennis maken met hun situatie
o Groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten opzetten voor kinderen en meisjes
o Dit activiteitenaanbod vormgeven, promoten, faciliteren en begeleiden
o Contacten onderhouden met ouders, buurtbewoners en de verschillende gemeenschappen uit de buurt

• Continu behoeften onderzoek bij lokale jongeren

• Uitbouw gebeurt in nauwe samenwerking met de rest van het team
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen