Organisatie

JES vzw

Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Functieomschrijving

JES vzw is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

FUNCTIE

Binnen het team Opleiding en Werk zoeken we een Netwerkcoach Welzijn voor het project “Compagnon de route”, een project in kader van WSE Europa. Eind 2023 werd de verlenging van het project goedgekeurd waardoor we deze nieuwe functie kunnen uitwerken.

Compagnon de Route richt zich tot jonge Brusselse vrouwen van 18 tot 35 jaar, die in een maatschappelijk kwetsbare situatie leven en die door intensieve begeleiding en met een integrale benadering stappen zetten naar een passende opleiding of een duurzame job. We zetten voornamelijk in op het versterken en ontwikkelen van hun competenties via individuele en groepsgerichte begeleiding, met aandacht voor alle levensdomeinen en in samenwerking met verschillende partners.

Als Netwerkcoach Welzijn bouw je het (welzijns)netwerk verder uit, complementair aan de JES expertise en in functie van het versterken van de jonge vrouwen in een kwetsbare situatie. Je organiseert bovenlokaal partneroverleg en bevordert wederzijdse expertise- en informatiedeling. Je vormt een brugfunctie tussen de partners en de outreachende jobcoaches, die verankerd zijn in de meest kwetsbare wijken van Molenbeek, Anderlecht, Brussel en Schaarbeek.

Je komt terecht in een enthousiast en geëngageerd team van ongeveer 20 personen. Vanuit een visie op geïntegreerd werken heb je de kans om samen te werken met collega’s van andere JES-werkingen op andere levensdomeinen.

Meer info over het project en onze werking: https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/compagnon-de-route/


Takenpakket

 • In overleg met de coördinator en adjunct-coördinatoren een stappenplan opstellen voor de implementatie van de nieuwe functie in het project
 • Uitbouwen en onderhouden van een relevant partnernetwerk (zowel NL als FR) op verschillende niveaus (bovenlokaal en lokaal)
 • Organiseren van partneroverleg voor kennis- en expertisedeling.
 • Verzamelen en delen van relevante informatie uit de (welzijns)sector met de outreachende jobcoaches
 • Ondersteunen van de jobcoaches bij de uitbouw van een lokaal netwerk rond hun permanentieplaatsen
 • Adviseren, casebespreking en begeleiden in doorverwijzingsprocedures, in overleg met jobcoaches
 • Connectie en voeling behouden met de dagelijkse praktijk en de realiteit, met doelgroep en jobcoaches
 • Registreren van acties en bijdragen aan de jaarlijkse rapportage
 • Tendensen en signalen vanuit de doelgroep en jobcoaches op het gebied van welzijn bundelen en vertalen naar beleidsaanbevelingen

PROFIEL

Kennis en ervaring

 • Minimum 3 jaar relevante ervaring in de sociale sector
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van de doelgroep
 • Je hebt kennis van de Brusselse sociale kaart en het welzijnslandschap
 • Je hebt voeling met het opleidingslandschap en de arbeidsmarkt
 • Je hebt goede kennis van het Nederlands en het Frans

Vaardigheden

 • Je kan procesmatig werken, doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties, middelen en tijd aanwenden om deze doelen te verwezenlijken
 • Je bent een netwerker en bent in staat deze netwerken te onderhouden
 • Je werkt oplossingsgericht
 • Je kan rapporteren
 • Je houdt vinger aan de pols zowel bij partners, collega’s als doelgroep
 • Je voert een open communicatie

Houding en gedrag

 • Je maakt gemakkelijk en graag connectie
 • Je legt snel verbanden en hebt oog voor opportuniteiten
 • Je bent integer en discreet
 • Je bent flexibel en je kan je gemakkelijk aanpassen bij veranderende omstandigheden in omgeving, werkwijzen of mensen
 • Je besteedt aandacht aan je eigen ontwikkeling, je bent zelfkritisch en staat open om bij te leren
 • Je onderschrijft de waarden van JES en neemt deel aan activiteiten en projecten van de brede organisatie

Wat werken bij JES de moeite waard maakt

 • Je maakt deel uit van een unieke organisatie, actief in verschillende levensdomeinen van jongeren in stedelijke context en werkt mee aan maatschappelijk relevante acties en projecten.
 • Als nieuwe medewerker nemen we je tijdens een JES-bad samen met andere starters mee in onze manier van werken. Vier dagen lang ontdek je JES en al onze werkingen en kom je alles te weten over onze deontologie, competentiegericht werken, missie en visie.
 • Jaarlijks organiseren we twee JES-dagen waarbij vorming en verbinding centraal staan.
 • Eén keer per jaar gaan we tijdens de JES 3-daagse op verplaatsing met alle collega’s uit Antwerpen, Brussel en Gent. Drie dagen vol inspiratie, verdieping, drive en plezier.
 • Op de werkvloer word je begeleid door je coördinator en opgevangen door je meter of peter en krijg je ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit.

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Barema volgens PC 329
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • Gsm en laptop
 • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie
 • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken
 • Indiensttreding zo snel mogelijk

Solliciteren

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.
Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op zondag 18 februari 2024 naar:

Inge Van Brabant, Directeur Zakelijk beleid: Job.brussel@jes.be
Voor vragen over de inhoud van de functie, bel 02/411 68 83 of mail naar liselotte.vanheukelom@jes.be (Directeur Brussel en Inhoudelijk Beleid)

De gesprekken vinden plaats in de week van 26/02/2024.

Leer JES kennen

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen.

Want jongeren maken de stad!

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Ontdek JES via www.jes.be. Neem een kijkje op onze stedelijke jongerenwebsites (www.jesantwerpen.be, www.jesbrussels.be, www.jesgent.be) of volg ons via sociale media

Profiel

PROFIEL

Kennis en ervaring

 • Minimum 3 jaar relevante ervaring in de sociale sector
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van de doelgroep
 • Je hebt kennis van de Brusselse sociale kaart en het welzijnslandschap
 • Je hebt voeling met het opleidingslandschap en de arbeidsmarkt
 • Je hebt goede kennis van het Nederlands en het Frans

Aanbod

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Barema volgens PC 329
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • Gsm en laptop
 • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie
 • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken
 • Indiensttreding zo snel mogelijk
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest