Profiel

− Je hebt een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type op


het moment van de inschrijving, of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de


niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven.


(overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit).


Houders van een buitenlands diploma dienen een academische


gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse


minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.


− Je kunt een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.


− Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.


− Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod


Een voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie
Onderwijs en Vorming.
In een contractuele functie doorloop je een inwerktijd van 12 maanden. Tijdens deze periode
word je driemaandelijks geëvalueerd en kan je deelnemen aan specifieke vormingen.
Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor de functie van adjunct van de directeur (A111) een nietgeïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR (geïndexeerde maandwedde –
ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 3.201,86 EUR bruto en 2.068,10 EUR
netto), aangevuld met de volgende voordelen:
− abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De
Lijn), fietsvergoeding
− MIVB-abonnement
− hospitalisatieverzekering
− maaltijdcheques
− verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist
− stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont
− goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele
werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken


Functieomschrijving

Inhoudelijke beleidsmedewerker - onderwijs en vorming


De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− Adjunct van de directeur – inhoudelijke beleidsmedewerker


Als adjunct van de directeur draag je bij aan de gehele beleidsondersteuning


(beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein


Onderwijs en Vorming.


Je organiseert en volgt de dagelijkse werkzaamheden op zodat de operationele doelstellingen


van de algemene directie bereikt worden.


De hoofdopdrachten zijn:


− Inschrijven in Brussel: met prioritaire aandacht voor het basisonderwijs. Je gaat naar het


Lokaal Overlegplatform (LOP), maakt analyses van de cijfers en staat in voor de


communicatie over dit onderwerp.


− Je volgt administratief een aantal projecten op i.s.m. met het Onderwijscentrum Brussel:


voorbeelden zijn Bruzzket en lego-education.


− Je werkt je in de sector van de sociale economie en de wijzigingen die eraan komen.


Voor alle dossiers sta je in voor:


− Voorbereiden van besluitvorming, opmaken overeenkomsten, opvolgen facturaties en


uitbetalingen.


− Je zorgt ervoor dat het overzicht van lopende, afgelopen en toekomstige projecten up-todate blijft.


− Je neemt deel aan overlegfora rond deze thema’s.


Waardegebonden competenties


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest