Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Als ingenieur technieken ben je verantwoordelijk voor de technische installaties van de gebouwen met betrekking tot HVAC, liften en regeltechnieken. Je bent projectleider voor aanpassings- en vernieuwingswerken aan deze installaties en bent het aanspreekpunt voor de architecten voor de technische installaties in hun projecten. Je bouwt mee aan de optimalisatie en monitoring van de installaties met als doel het comfort te verbeteren en het energieverbruik te doen dalen. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden zodat de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de geldende regelgeving. Je werkt nauw samen met de energie- en duurzaamheidsdeskundige, architecten en technische aanspreekpunten.

− Je staat in voor de technische projecten met o.a. de opmaak en opvolging van technische bestekken, coördinatie van de werkzaamheden en werfopvolging.

− Je volgt de evoluties op binnen de bouwtechnische wereld (o.a. wetgeving, normering, installaties, beheersystemen) en biedt hierbij ondersteuning aan de collega’s.

− Je bent het aanspreekpunt in de directie voor technische ondersteuning betreffende bouwtechnische installaties.

− Je zet een monitoringssysteem energie op en optimaliseert de bestaande gebouwbeheersystemen.

− Je bent het aanspreekpunt van de raamcontractanten voor het technische luik.

− Je initieert en implementeert acties ter verduurzaming van de infrastructuur.

− Je staat in voor dossiervoorbereiding, administratieve en financiële opvolging en rapportering.

− Je staat in voor de feedback over de beleidsuitvoering aan het beleid.

− Je vertegenwoordigt de VGC bij interne en externe klanten.

Profiel

1. Je hebt een masterdiploma behaald.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kunt aantonen dat je laatstejaars masterstudent 2023-2024 bent. Je kunt dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal A1111

Bruto Netto

€ 3.826,51 € 2.430,06

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Afhankelijk van je job kun je tot 2 dagen per week telewerken.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,35 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Solliciteren

Vul het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/18789-68 volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 4 maart 2024.

Reageren voor: 05/03/2024
Solliciteren

Vul het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/18789-68 volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 4 maart 2024.

Reageren voor: 05/03/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest