Profiel

Ervaring in het sociaal-cultureel werk en/ of opbouwwerk is aanbevolen.


Deze job vereist de vaardigheden die onder andere tijdens de opleiding ‘sociaal werk’ aangeleerd worden.

Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw

Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie is één van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, via het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk. Daarnaast kunnen we nog rekenen op extra middelen van de provincie Antwerpen, van Europa, van andere Vlaamse overheidsdiensten en hebben we convenanten met lokale overheden.

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie is een gedecentraliseerde organisatie met een 30-tal mensen in dienst.

Opbouwwerkers in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op, starten we buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen… Hiermee beogen we duurzame maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele problemen in de maatschappij.

Aanbod

Wij bieden een contract van onbepaalde duur voor 100% (omwille van subsidiëring is er voorlopig slechts zekerheid tot einde 2023).


Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b


Standplaats: Burcht (Zwijndrecht)


Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren


Woon/werk-verplaatsingsvergoeding


Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht

Functieomschrijving

Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job? Leg je vlot contact met maatschappelijk kwetsbare mensen? En ben je een krak in netwerken en samenwerken? Dan is deze job misschien wel iets voor jou!


Met de opstart van de STEK willen we mensen in een kwetsbare positie een veilige en vertrouwde ontmoetingsplek bieden waar ze kunnen leren, onder meer over hun sociale rechten. Mensen worden ook op weg geholpen naar hulp- en dienstverlening. Met de signalen die we opvangen binnen de werking van de STEK gaan we in dialoog met bv het lokaal bestuur of lokale organisaties om de dienstverlening en het lokaal sociaal beleid beter af te stemmen op de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen. Zo willen we onderbescherming tegengaan en werken aan meer sociale bescherming voor mensen in een kwetsbare positie.


Meer achtergrondinformatie over de werking van de STEK vind je op https://www.samenlevingsopbouw...

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen