Organisatie

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

Functieomschrijving

Opdracht

Als gastprofessor “Visual Communication” voer je een lesopdracht uit van 30 %.

 • Je bent mee verantwoordelijk voor het uitwerken van de leerlijn Visual Communication binnen de opleiding Beeldende Kunsten, Fotografie, waarbij je ermee voor zorgt dat deze leerlijn aansluit bij de State of the Art ontwikkeling van het curriculum dat zich bevindt op het kruispunt van de Kunsten en de Creatieve Industrie. Hierbij ontwikkel je innoverende lesmodules binnen het bachelor- en masterprogramma.
 • Visual Communication vormt een belangrijke pijler in de opleiding Beeldende Kunsten, Fotografie op Campus C-Mine. Je leert studenten visuele communicatie toe te passen in hun projecten, en leert hen een vernieuwende, experimentele grafische beeldtaal te ontwikkelen.
 • Je begeleidt studenten binnen de bachelor- en masterprogramma’s, hoofdzakelijk rond het onderzoeken en toepassen van Visual Communication in hun artistieke praktijk.

Verantwoordelijkheden

De opdracht van gastprofessor Visual Communication situeert zich binnen de opleiding Beeldende Kunsten op C-mine Genk. Beeldende kunsten Genk is een opleiding van en voor iedereen. Wij hebben de ambitie een omgeving te creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of beperking.

We willen een opleiding zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd, gezien en gehoord voelt. Als opleiding geloven we dat, hoe inclusiever en duurzamer we zijn, des te beter we kunnen presteren. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven weerspiegeld te zien in het personeelsbestand en de onderwijs- en onderzoeksresultaten van onze opleiding. Ongeacht je gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te solliciteren!

Van de gastprofessor Visual Communication verwachten we:

- Dat je actief meewerkt aan de ontwikkeling van de onderwijsvakken rond Visual Communication binnen de opleiding Beeldende Kunsten, Fotografie op Campus C-Mine.

- Dat je meewerkt aan de algemene expertiseopbouw en expertiseontsluiting op de campus en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de onderzoeks- en onderwijscluster rond Visual Communication.

Profiel

 • In het bezit zijn van een masterdiploma, bij voorkeur in een gerelateerd domein binnen design, beeldende of audiovisuele kunsten (Grafisch Design, Interaction Design, Beeldende Kunsten, …).
 • State of the art expertise in Visual Communication binnen het veld van Design en Beeld.
 • De digitale wereld heeft voor jou geen geheimen. Je hebt ervaring binnen één of meerdere van deze gebieden: art direction, production design, experience design, visual effects design, creative direction, adaptive design, brand strategy (visual narratives).
 • Je hebt een affiniteit om met meerdere media te werken.
 • Je beschikt over een relevant netwerk en hebt ervaring in het creatieve werkveld.
 • Beschikken over sterke didactische vaardigheden.
 • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig.
 • Je bent bereid om te werken aan de ontwikkeling van je (onderwijs-)professionaliteit en expertise.
 • Onderzoeksgerichte instelling en/of artistieke praktijkervaring is vereist.
 • Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.
 • Onderzoeksgerichte instelling en/of artistieke praktijkervaring is vereist.
 • Op de hoogte van de actuele en toekomstige evoluties binnen media, beeld en kunst.

Aanbod

Wij bieden een aanstelling van bepaalde duur (30%) in het vacant ambt van gastprofessor (barema 502) van 1 jaar. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

Kennis van het Nederlands en Engels zijn vereist, in regel met de decretale voorwaarden voor het hoger onderwijs in Vlaanderen, of ten minste de bereidheid om deze talen op korte termijn te leren.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant