Profiel

Profiel


 • Als ervaren procesbegeleider kan je met groepen aan de slag
 • Je hebt kennis over werkgeverschap en het zakelijk beheer in een vzw
 • Je werkt projectmatig en documenteert nauwgezet je voortgang en resultaten
 • Je gelooft in de kracht van open jeugdwerk.
 • Je bent een teamspeler. Je vindt het fijn om samen met collega’s een project uit te werken.
 • Je kan omgaan met de diversiteit die eigen is aan de huidige samenleving (en ziet dit als een kans).
 • Je bent flexibel (avond- en weekendwerk schrikt je niet af).

Organisatie

Formaat vzw

Formaat stimuleert, verbindt en ontwikkelt open jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen.

Formaat is een organisatie van 60 personeelsleden, die samen meer dan 400 lidorganisaties ondersteunen en vertegenwoordigen in Vlaanderen en Brussel. Tussen die leden bevinden zich jeugdhuizen en andere vormen van open jeugdwerk: vindplaatsgericht jeugdwerk, eventorganisatoren, ondernemerschapsprojecten …

Het ondersteunen van onze lidorganisaties doen we via informatie, vorming en begeleiding op maat en we versterken hun stem naar de Vlaamse overheid en lokale besturen. We brengen hun verhaal bij een breder publiek via onze communicatiekanalen (website, magazines, publicaties en sociale media), zodat iedereen weet wat open jeugdwerk is.

Naast die ondersteuningsfunctie heeft Formaat zelf drie jeugdhuizen in Antwerpen en één in Gent. Met Baanbrekers helpen we jongeren aan werk en opleiding in Antwerpen en we bieden ook onderdak aan Haven, een coöperatie voor ondernemende jongeren.

Onze drive: meer en sterker open jeugdwerk!

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Aanbod

Wij bieden


 • Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector.
 • Een contract van bepaalde duur voor een 4/5de tewerkstelling, einde contract 31/12/2021.
 • Een bruto aanvangswedde van 1851,35 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Maaltijdcheques ter waarde van 6,50 euro.
 • Extra voordelen: 13e maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegale verlofdagen
 • Kansen tot verdere opleiding en specialisatie

Functieomschrijving

Team & opdracht


Het team geprofessionaliseerde initiatieven (GI) ondersteunt beroepskrachten en werkgevers van open jeugdwerkorganisaties met personeel. Jouw tijdelijke opdracht is tweeledig:


De opstart en ondersteuning van startend werkgeverschap in Antwerpse open jeugdwerkinitiatieven


Procesbegeleiding van jeugdhuis Den Eglantier in Berchem; uitbreiden, versterken en ondersteunen van de vrijwilligerswerking om het eigenaarschap in de organisatie te vergroten


Verantwoordelijkheden


Ondersteuning opstart professionaliserend open jeugdwerk, Antwerpen


 • Je helpt de raden van bestuur in het nakomen van hun wettelijke verplichtingen voor tewerkstelling en het opnemen van hun werkgeversrol

Procesbegeleiding eigenaarschap JH Den Eglantier, Berchem


 • Je werkt een plan van aanpak uit om de vrijwilligerswerking in het jeugdhuis te versterken
 • Je bent verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de raad van bestuur; je werkt samen met hen de missie en visie van het jeugdhuis verder uit en legt de interne structuur vast
 • Doorheen het traject versterk je de bestuurders in hun rollen
 • Je bent de brugfiguur en neemt alle betrokken partijen mee in het proces
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen