Organisatie

AFS Interculturele Programma's vzw

AFS Interculturele Programma’s vzw is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld wil bieden. AFS wil alle mensen – ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau – de kans geven tot intercultureel leren en zichzelf ontwikkelen als actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld. AFS ontwikkelt hiervoor initiatieven binnen 4 domeinen: boeiend vrijwilligerswerk, internationale uitwisselingen, educatieve diensten en producten en advocacy-projecten. In Vlaanderen en Nederland zetten meer dan 1000 vrijwilligers ondersteund door een professionele staf zich in om dit doel te bereiken.

Functieomschrijving

Het AFS Solution Center (ASC) is de centrale dienst die de backoffice-processen van de drie regionale AFS-kantoren in de Benelux verzorgt. De Financieel Expert van het ASC bepaalt in nauwe samenwerking met de Directeur van het ASC en de Directeurs en besturen van de regionale AFS kantoren in Franstalig België (AFS BFR), Vlaanderen (AFS BFL) en Nederland (AFS NED), de financiële strategie en het financieel beleid van de hele AFS organisatie in de Benelux.


De opdracht situeert zich binnen 8 Opdracht– en Verantwoordelijkheidsdomeinen:


 1. Het financieel beleid van de regionale AFS-kantoren vorm geven en implementeren. De betrokken organisaties adviseren bij prijsopmaak, budget-opmaak, nieuwe business opportuniteiten, het concreet uitwerken van businessplannen, …
 2. Onderhouden van de financiële relaties van de verschillende AFS kantoren (banken, pensioenfondsen, verzekeringen, subsidiefondsen, bedrijfsrevisor,…).
 3. Aansturen en opvolgen van de boekhouder van het AFS Solution Center.
 4. Opmaak van het budget en de jaarrekening van de betrokken kantoren (in samenspraak met directie en de betrokken financiële commissies) en de financiële rapportering naar andere actoren zoals daar zijn AFS International, de Europese commissie.
 5. De financiële commissies van de regionale kantoren (bestaande uit bestuursvrijwilligers) voorbereiden, leiden. De AFS-vrijwilligers betrekken bij het financieel beleid (onder meer via de Algemene Vergadering).
 6. Het schrijven, indienen en begroten van Europese subsidiedossiers in samenwerking met de programma-manager.
 7. Het onderhandelen en opvolgen van de verschillende verzekeringsdossiers bij AFS International en KBC.
 8. Het opvolgen van de personeelsfinanciering, -contracten en –subsidies.

Bekijk de kerntaken per verantwoordelijkheidsdomein hier

Profiel

Diploma en ervaring


Minimaal een bachelordiploma bij voorkeur in Economische wetenschappen, International business of een aanverwant domein (of gelijkgesteld door ervaring).


Kennis en vaardigheden


 • Je bent sterk in alle Officetoepassingen.
 • Je bent administratief sterk en goed in het beheren en presenteren van informatie.
 • Je hebt een zeer goede kennis van de andere landstaal FR/NED taal zowel mondeling als geschreven.
 • Je hebt een goede kennis van de Engelse taal zowel mondeling als geschreven.
 • Je hebt ervaring met financiën binnen een social profit omgeving.
 • Je hebt ervaring met financiële rapportering aan overheidsinstellingen.
 • Je hebt een grondige kennis van boekhoudtechnieken en ervaring in het werken met een analytische boekhouding.
 • Je hebt ervaring met het opmaken van budgetten en resultaatsrekeningen.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met financieel beleid.
 • Je hebt ervaring met zakelijk werken in een vrijwilligersomgeving.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van business plannen binnen een social profit onderneming.
 • Je hebt een basiskennis van fiscaliteit en de BTW-wetgeving.

Gedragscompetenties


 • Je bent een innovatieve ondernemer.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken, een planning op te maken en die efficiënt in te vullen.
 • Als proactieve analist volg je resultaten op, stel je correctieve acties voor en weet je prioriteiten te stellen.
 • Je bent een goede actieve en analytische luisteraar.
 • Je werkt ordelijk en stipt.
 • Je bent zowel feedback- als oplossingsgericht.
 • Je ziet de opportuniteiten eerder dan de problemen.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen, culturen en ploegen.

Strekt tot aanbeveling


 • Je hebt kennis van en ervaring met EU-subsidie projecten in het bijzonder binnen Erasmus+.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen een vrijwilligerscontext en/of bent zelf als vrijwilliger actief (geweest).
 • Je bent op de hoogte van de actuele AFS-werking en –missie.
 • Je hebt ervaring met het werken in of voor een Nederlandse organisatie/stichting/bedrijf.

Aanbod

 • Een 100% sleutel-job in een dynamische en internationale werkomgeving.
 • Veel vrijheid, een gevarieerde job met veel kans tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • De kans om in een internationale context zowel dichtbij (Benelux) als veraf (het hele internationale AFS netwerk) mee te werken aan een relevante missie.
 • Deel uitmaken van een professioneel team in België en Nederland dat elkaar steunt, versterkt en uitdaagt.
 • De kans om internationaal te leren en deel uit te maken van een wereldwijd netwerk van collega’s in dezelfde functie.
 • Een creatieve vrijwilligersomgeving waar je met veel kans tot eigen initiatief vrijwilligers kan doen leren en excelleren.
 • Een flexibele arbeidsduurregeling en een rechtvaardige regeling inzake vakantie en overuren.
 • Een eerlijke verloning met een rechtvaardige compensatie voor thuiswerk en werk gerelateerde verplaatsingen. Een contract van onbepaalde duur volgens PC 329.01 of PC 329.02 met maximale extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, ….

Voorwaarden


 • Je werkt op het AFS-kantoor in Mechelen of Brussel met de mogelijkheid tot 2 dagen thuiswerk.
 • Je engageert je tot sporadisch avond- en weekendwerk (Financiële Commissies en Algemene Vergaderingen) en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en internationale partners dat vereist.
 • Deze job wordt deels geleid door seizoens-pieken die maken dat de mogelijkheden tot vakantie van 1 december tot en met 1 april buiten de kerstvakantie beperkt zijn (afhankelijk van de behaalde doelen) en in die periode extra flexibiliteit vereist kan zijn.
 • Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘ globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit en meerwaarde zijn. Je wilt je bijdrage leveren aan onze ‘Learning-to-live-together’-agenda en werken aan een wereld waarin iedereen de kans krijgt om een actieve wereldburger te worden.
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen